8 oktober 2018

Kiwa reikt Consortium Grensmaas CSC-brons uit

Kiwa heeft op 2 oktober CSC-brons uitgereikt aan Consortium Grensmaas. Het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) levert producenten het bewijs dat betonproducten, betonmortel en grondstoffen voor beton op een duurzame en verantwoorde manier worden geproduceerd. Consortium Grensmaas is de eerste grindleverancier in Limburg met CSC.

Grensmaas.png

Consortium Grensmaas – met daarin grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten – werkt sinds 2008 aan een veiligere Maas en de ontwikkeling van 1000 hectare natuur in Limburg. Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering en de grootste publiek-private samenwerking in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De werkzaamheden zijn inmiddels flink gevorderd.

In november 2017 heeft het Consortium, volgens afspraak, de belangrijkste maatschappelijke doelstelling behaald. Tienduizenden gezinnen langs de Maas lopen nu veel minder risico op een overstroming. Bij identieke waterafvoeren als tijdens de overstromingen van 1993 en 1995 komen dorpen en steden in Zuid-Limburg nu niet meer blank te staan. Het Consortium heeft daartoe het stroombed van de Maas met zo’n 300 hectare verbreed, de oevers verlaagd en dijken op een traject van twaalf kilometer versterkt en verhoogd.

De hoogwaterbescherming en de nieuwe natuur kosten 700 miljoen euro, maar worden betaald met de duurzame winning en verkoop van 54 miljoen ton grind. Op die manier kosten ze de belastingbetaler niets.

Het CSC-brons past naadloos in het streven naar duurzame ontwikkeling, aldus directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas. “Duurzaam ondernemen zit ons in de genen. Het Consortium heeft in 2005 een beleidsverklaring opgesteld waarin onder meer de grootschalige natuurontwikkeling en de hoogwaterdoelstellingen zijn opgenomen. Daarnaast werken we met veel kwaliteitssystemen. Het is vrij logisch dat wij goed scoren op veiligheid, correct landgebruik en watergebruik. Ook de inzet van elektrische motoren draagt bij aan een duurzame winning van zand en grind.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jan.Keijzer@kiwa.nl. Bekijk hier meer informatie over Kiwa en CSC.

Uitreiking-Grensmaas.png

Remco Kerkhoven (CSC-NL), Jan Keijzer (Kiwa) en Kees van der Veeken (Consortium Grensmaas).