3 mei 2018

Kiwa reikt eerste AVG-certificaat uit aan Dotweb

Als eerste Nederlandse bedrijf ontving softwareontwikkelaar Dotweb onlangs Kiwa's AVG-certificaat. De leverancier van verzuimsoftware toont hiermee aan te werken conform de eisen uit de AVG, de nieuwe Europese privacywetgeving. Dotweb-directeur Marcel Kok is trots op de certificering: 'Het is voor Dotweb een waardevolle aanvulling op onze ISO 27001-certificering. We leveren software waarin privacygevoelige gegevens wordt verwerkt. Privacy staat daarom bij ons op nummer één!'

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Kiwa heeft hiervoor, als eerste in Nederland, een certificatieschema ontwikkeld. Organisaties die op basis van dit schema worden gecertificeerd tonen aan dat zij een managementsysteem hebben geïmplementeerd dat is gebaseerd op de eisen uit de AVG.

Privacy beschermen

De AVG moet de privacy van Europese burgers (beter) beschermen. De wet regelt de rechten van betrokkenen van wie bedrijven en instanties persoonlijke informatie vastleggen en bewerken. De invloed van de wet reikt ver. Zo moeten betrokken partijen bij elke uitwisseling van persoonlijke informatie een overeenkomst sluiten. Ook voorziet de wet in de mogelijkheid tot certificering, waarbij Kiwa voornemens is om op basis van het ontwikkelde en gehanteerde AVG-schema ook te worden geaccrediteerd.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Met Kiwa’s AVG-certificaat toont een organisatie aan dat er een managementsysteem is geïmplementeerd en er maatregelen zijn genomen in lijn met de AVG-eisen. Dit is een van de eisen die de AVG zelf stelt. André Nederlof, namens Kiwa verantwoordelijk voor de certificering: “Een certificaat is het bewijs dat wij als onafhankelijke partij een gerechtvaardigd vertrouwen uitspreken. Om voor het AVG-certificaat in aanmerking te komen moet een bedrijf of instantie aantoonbaar voldoen aan de eisen in het certificatieschema dat we hebben opgesteld aan de hand van de eisen in de AVG. Daarvoor voeren wij audits uit.”

AVG-certificaat

Dotweb is het eerste bedrijf in Nederland dat beschikt over het AVG-certificaat. Het bedrijf levert software die bedrijven helpt het proces bij verzuim efficiënt te doorlopen. Nederlof: “We hebben tijdens de audit bij Dotweb geconstateerd dat het bedrijf, de producten en de dienstverlening aan alle eisen in het certificatieschema voldoen.”

Waardevolle aanvulling op ISO 27001

Dotweb-directeur Marcel Kok: “We zijn er trots op dat we de eerste zijn met AVG-certificering. Het is een waardevolle aanvulling op onze ISO 27001-certificering. Dotweb levert software-oplossingen waarin privacygevoelige gegevens zoals belonings- en medische informatie van medewerkers wordt verwerkt. Privacy staat daarom bij ons op nummer één. Onze software is zo gebouwd en ingericht dat ongeautoriseerde personen nooit gegevens kunnen inzien die niet voor hen zijn bedoeld. Onze nieuwste applicatie is van ontwerp tot realisatie opgezet volgens de AVG-richtlijnen – ‘privacy by design’. Met het certificaat tonen we op een objectieve manier aan dat we voldoen aan de eisen in de AVG.”

Meer informatie

Bekijk hier informatie over de AVG-certificering.