5 december 2022

Kiwa reikt eerste KiwaGreen-certificaat uit aan Hundhausen Kunststofftechnik

Het Duitse Hundhausen Kunststofftechnik GmbH wist onlangs als eerste het KiwaGreen-certificaat in de wacht te slepen. Het bedrijf uit Achim, onder de rook van Bremen, is gespecialiseerd in kunststof leidingen voor onder meer stroom- en watervoorziening en dataoverdracht en wil op termijn volledig energie- of klimaatneutraal te worden. Met het KiwaGreen-certificaat kan Hundhausen aantonen dat het bedrijf daadwerkelijk bijdraagt aan een verantwoorde en duurzame waardeketen.

Veel organisaties hebben zichzelf als langetermijndoel (2030-2050) gesteld om energie- of klimaatneutraal te worden. Het KiwaGreen-label ondersteunt daarbij. Het label erkent 'groene programma's of groene elementen' van het product en/of proces van de organisatie door middel van certificering.

Nauwkeurige informatie over milieuaspecten

De algemene doelstelling van KiwaGreen is het, door middel van certificering,ondersteunen van de vraag naar en het aanbod van producten en diensten die minder belastend zijn voor het milieu en bijdragen aan een verantwoorde en duurzame waardeketen door middel van niet-misleidende communicatie van verifieerbare en nauwkeurige informatie over milieuaspecten van producten en diensten.

KiwaGreen is ontstaan vanuit de ISO 20400 (Sustainable Procurement Guidance), de ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility) en de ISO 14020 (Environmental Labeling).

kiwagreen-bert-van-erkel-claus-hundhausen.jpg

Foto: Kiwa’s Bert van Erkel overhandigt het certificaat aan Claus Hundhausen van Hundhausen Kunststofftechnik.

Convenant Kabelbeschermbuis van gerecycled polyethyleen

Hundhausen Kunststofftechnik ontving op 16 november 2022 niet alleen het KiwaGreen-certificaat, maar ook het convenant Kabelbeschermbuis van gerecycled polyethyleen (K110027/01). Veel netbeheerders, waaronder het Nederlandse Liander, willen leidingen van gerecycled polyethyleen toepassen, mits deze voldoen aan de door Kiwa bevestigde normeisen. Uit het convenant blijkt dat de polyethyleen buizen van Hundhausen Kunststofftechnik voldoen aan de Kiwa-eisen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de productpagina KiwaGreen. Voor meer informatie over het convenant Kabelbeschermbuis van gerecycled polyethyleen kunt u contact opnemen met Gözde Tuzcu of Bert van Erkel via info@kiwa.com.