9 juli 2018

Kiwa sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland

Bedrijven en organisaties worden steeds meer afhankelijk van (goed werkende) ICT-systemen en allerlei data, van een keur aan persoonlijke gegevens van medewerkers en klanten tot soms extreem gevoelige bedrijfsinformatie. Die data wordt, ook omdat er almaar meer gegevens vastliggen, steeds waardevoller. Maar het feit dat ze vrijwel altijd worden opgeslagen in online informatiesystemen maakt ze ook vatbaarder voor risico’s zoals datalekken, cyberdiefstal en phishing- of ransomware-aanvallen. Tegelijk zijn het altijd mensen die met de informatie werken, en die zijn zich niet altijd bewust van deze gevaren. Dat betekent dat altijd procedures nodig zijn (en moeten worden gevolgd) om de veiligheid van data ook dan te waarborgen.

Aantoonbaar adequate informatiebeveiliging

Het op een adequate manier beveiligen van informatie op zowel technisch als organisatorisch vlak is dus een belangrijke randvoorwaarde voor het vertrouwelijk en beschikbaar houden ervan. Dat is een serieuze uitdaging – en uw klanten, leveranciers, partners en medewerkers willen maar wat graag de zekerheid dat u de zaken op orde heeft. Hoe laat u hen zien dat u passende organisatorische en technische maatregelen heeft genomen?

Een certificaat van Kiwa op het gebied van informatiebeveiliging is een onafhankelijke waarborg voor uzelf én de perfecte manier om uw inspanningen zichtbaar en meetbaar te maken. Wij certificeren u onder meer voor ISO 27001 – de internationale standaard voor informatiebeveiliging, NEN 7510 – de norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector, gebaseerd op ISO 27001, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG – de Europese privacywetgeving die sinds eind mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is.

Samen voor een cyberveilig Nederland

Op die manier leveren we samen met u een bijdrage aan de kwaliteit van de cyberveiligheid en het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland. Precies om die reden is Kiwa lid van Cyberveilig Nederland, de brancheorganisatie en belangenvereniging voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met digitale beveiliging. Een groot aantal organisaties van naam en faam heeft zich inmiddels bij Cyberveilig Nederland aangesloten.

Via Cyberveilig Nederland zetten wij onze kennis en ervaring nóg breder in, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van relevante kwaliteitskeurmerken en die als onafhankelijke partner te beoordelen. Daarmee bouwen we aan vertrouwen in de sector en in een cyberveilig Nederland.

Cyberveiligheid.jpg

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met cybersecurity@kiwa.com. Bekijk wat we voor u kunnen doen door een zoekopdracht op 'informatiebeveiliging'.