27 oktober 2021

Kiwa VERIN ontvangt tijdelijke accreditatie voor Fertilising Products Regulation

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft Kiwa VERIN een tijdelijke accreditatie verleend voor de Fertilising Products Regulation (FPR) (EU) 2019/1009, de CE-markering voor bemestingsproducten. Het gaat hierbij om een Tijdelijke Accreditatie met Beperkende voorwaarden (TAB) voor module D1 (kwaliteitsborging van het productieproces). Kiwa VERIN is daarmee één van de eerste certificerende instanties in Europa die zich voor deze regeling bij de EU kan aanmelden als Notified Body.

Voordat meststoffen met CE-markering op de Europese markt geplaatst kunnen worden, moeten ze aan diverse criteria voldoen. Vanaf 16 juli 2022 geldt hiervoor de FPR. In het kader daarvan gelden er strenge normen voor de hoeveelheid zware metalen die een product mag bevatten en mogen er alleen toegelaten grondstoffen worden gebruikt. Meststoffen met CE-markering worden geaccepteerd in alle EU-lidstaten. Dat betekent dat meststoffen met een certificaat van Kiwa VERIN verkocht mogen worden in heel Europa en er niet per land aan specifieke, soms complexe, regelgeving voldaan hoeft te worden.

Module D1

De FPR vereist dat een aangemelde instantie (Notified Body) de conformiteit van producten met de toepasselijke FPR-eisen beoordeelt. Op dit moment is Kiwa VERIN de enige certificerende instantie in Nederland die zich voor deze regeling heeft aangemeld als Notified Body. Kiwa VERIN heeft een tijdelijke accreditatie voor Module D1 (kwaliteitsborging van het productieproces), met uitzondering van CMC 3 en CMC 5 (deze CMC’s zijn uitgezonderd van de accreditatieaanvraag). Module D1 kan gebruikt worden voor alle bemestingsproducten, met uitzondering van ammoniumnitraat meststoffen met een hoog stikstofgehalte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de FPR-services van Kiwa VERIN? Neem direct contact op met Kiwa VERIN via +31 (0)88 998 43 10.

NL_Meststoffen.jpg