2 juni 2022

Kiwa VERIN reikt eerste FPR-certificaat uit aan ICL

Meststoffenproducent ICL (Everris International B.V.), leverancier van plantenvoeding en bemestingsoplossingen voor onder meer de landbouw, groente- en fruitsector, de sierplantenbranche en golf- en sportvelden, kreeg op 12 april door Kiwa VERIN als eerste het certificaat uitgereikt in het kader van de Fertilising Products Regulation (FPR) (EU) 2019/1009, de CE-markering voor bemestingsproducten. Kiwa VERIN behaalde onlangs de volledige accreditatie voor de FPR, die op 16 juli aanstaande van kracht wordt.

De Europese Commissie presenteerde de FPR-regeling in maart 2016 als onderdeel van het EU-actieplan voor het bevorderen van een circulaire economie. Tot nu toe werd met name de afzet van minerale meststoffen binnen de EU gereguleerd. De FPR wil een krachtige stimulans bieden aan het gebruik van meststoffen die vervaardigd zijn uit gerecyclede of organische materialen en deze benutten als voedingsstoffen voor gewassen.

CE-markering meststoffen

Voor Kiwa VERIN is de FPR-certificering van ICL niet alleen de bekroning op het accreditatietraject, maar symboliseert het met name de feitelijke start van de implementatie van de FPR bij fabrikanten van bemestingsproducten. Onder de FPR-regeling mogen alleen meststoffen die voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden in de gehele EU vrij op de markt gebracht worden. Goedgekeurde producten zijn herkenbaar aan de CE-markering. De nieuwe regeling biedt mogelijkheden voor de grootschalige productie en het in de markt zetten van een heel scala aan meststoffen, waaronder organische en minerale meststoffen, organo-minerale meststoffen, groeimedia, bodemverbeteraars en biostimulanten.

Eerste FPR-certificaat

Tijdens het accreditatietraject voerde Kiwa VERIN een aantal (pre)audits uit bij producenten van meststoffen, waaronder de Heerlense fabriek van ICL. Kartrekker voor de invoering van de FPR en het certificeringstraject binnen ICL is Patricia Grolleman, EU Regulatory Affairs Manager bij het bedrijf. Zij was niet alleen vanaf het begin betrokken bij de implementatie van de FPR binnen ICL, maar is hiervoor ook al jarenlang betrokken bij één van de Europese brancheorganisaties van meststoffenproducenten, Fertilizers Europe. Vanuit deze rol werkte zij ook actief mee aan de totstandkoming van het ‘guidance’-document met richtlijnen voor de etikettering van EU-meststoffen. Patricia ontving op 12 april dan ook het eerste FPR-certificaat uit handen van Geralda Hop van Kiwa VERIN. Patricia Grolleman ‘Het heeft lang geduurd voor er een Notified Body was voor de FPR en we zijn blij dat het eindelijk zover is. Met het certificaat hebben we een start gemaakt met de implementatie van de wetgeving van de CE-markering. Er ligt nog veel werk waar we ons hard voor gaan inzetten.’

Kiwa VERIN reikt eerste FPR-certificaat uit aan ICL .jpgFoto van links naar rechts: Cees de Kreij, Henk-Harm Beukers, Geralda Hop, Joan Verhoeven, Patricia Grolleman, Christie Bordewin-Stroek, Manon Aggenbach en Frank Handels.

Pionierswerk

Na jarenlang de totstandkoming van de regeling op te voet te hebben gevolgd, was Kiwa VERIN al sinds 2020 actief bezig met de accreditatieaanvraag. Omdat Kiwa VERIN behoorde tot de eerste Notified Bodies voor deze regeling en aangezien er nog geen standaard beoordelings- en certificatieprotocol beschikbaar was, heeft Kiwa VERIN hierin ook zelf het nodige pionierswerk verricht. Hierbij kon worden teruggevallen op uitgebreide ervaring met diverse andere regelingen die Kiwa VERIN opgezet heeft en waarmee momenteel wordt gewerkt.

Uitwisseling van kennis en ervaring

De ervaring die Kiwa VERIN opdoet bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe kwaliteitssystemen wordt ook actief ingebracht bij de recent opgerichte Coordination Group of Notified Bodies. Hierin wordt op certificeringsvlak gespard met andere certificeringsinstanties. Daarnaast is Kiwa VERIN inhoudelijk al langere tijd betrokken bij de Nederlandse werkgroep Implementatie FPR, waarin de laatste ontwikkelingen rondom de regeling worden besproken met betrokken producenten en brancheorganisaties, overheid en wetenschap. Dat is nodig omdat de FPR in sommige opzichten nog ‘work in progress’ is. Zo wordt momenteel nog gewerkt aan diverse toevoegingen op de verordening, bijvoorbeeld aan een lijst met dierlijke bijproducten die als grondstof mogen dienen voor bemestingsproducten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de Fertilising Products Regulation en Kiwa’s services contact met ons op via het contactblok op deze pagina.  Meer over Kiwa VERIN’s accreditatie voor de FPR leest u in het nieuwsbericht uit oktober 2021.