8 juni 2018

Kwaliteitsbeheersing bij tijdelijke bemaling onnodig?

Kiwa heeft tijdens de door SIKB gehouden bijeenkomst ‘Een levenlang leren’ aangetoond dat kwaliteitsbeheersing bij tijdelijke bemaling noodzakelijk is. In de bijeenkomst van 7 juni jl. werd de BRL 12000 uitgelegd, een certificatieschema waarmee bij tijdelijke bemalingen de kwaliteit van de werkzaamheden wordt verbeterd tijdens de voorbereiding, aansturing en uitvoering van werkzaamheden. De uitleg van deze BRL paste in het thema ‘een levenlang leren’ omdat de belangrijkste lessen in de praktijk worden opgedaan tijdens het uitvoeren van het werk.  

‘Kiwa wil’, zo zegt Jan Keijzer unitmanager Milieutechniek, ‘aantonen dat dit certificatieschema écht het verschil maakt in kwaliteit en dat het schema faalkosten verminderd’. Ook legt hij uit dat ‘gedeeltelijke certificatie de onderlinge samenwerking tussen partijen bevorderd waar die nu vaak ontbreekt’. 

Doel van het certificatieschema is het verkleinen van de kans op schade bij tijdelijke grondwaterstand verlaging of bronbemaling. Dit door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken. Tijdelijke bemalingen zijn bijvoorbeeld nodig bij het drooghouden van een bouwput in het kader van de bouw van een parkeerkelder of van een sleuf in het kader van de aanleg van een gasleiding. Partijen kunnen zich voor één of meerdere van de werkzaamheden laten certificeren.

Keijzer geeft aan dat ‘de werkzaamheden bij tijdelijke bemalingen vaak worden onderschat in hun voorbereidingstijd en complexiteit en dat is onterecht. Het is belangrijk om dit goed en nauwkeurig uit te voeren. Dit omdat vroeg in het proces gemaakte fouten lang kunnen door werken en elke volgende stap het effect van de gemaakte fouten kan vergroten.’

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondvaart langs de nieuwe zeesluis die in IJmuiden die wordt aangelegd door consortium OpenIJ, waarbij certificaathouder Van Kessel Bronbemaling ervoor zorgt dat iedereen met droge voeten de werkzaamheden kan uitvoeren.

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen wij door onze klanten terzijde te staan bij certificeringstrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, advies, research en onze technologische kennis. In een veelvoud van marktsectoren, al meer dan 65 jaar.

Meer informatie over kwaliteitsbeheersing bij tijdelijke bemalingen én de BRL 12000 is te verkrijgen bij de afdeling Sales Bouwdivisie Kiwa op 088-9984676 of via salesbouw@kiwa.nl