12 juli 2018

Nederlands gasnet geschikt voor waterstof

Netbeheerders kunnen het huidige aardgasnet in Nederland relatief eenvoudig geschikt maken voor de distributie van waterstof. Dat blijkt uit onderzoek van Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland. Waterstof is een mogelijk alternatief voor aardgas of groen gas, met name in de gebouwde omgeving. Voor de productie is weliswaar elektriciteit nodig, maar wanneer die komt uit duurzame bronnen is waterstof volledig CO2-neutraal.

Steeds verder aardgasloos

Het streven is de komende jaren 200.000 woningen per jaar ‘aardgasloos’ te maken. Waterstof kan een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van die doelstelling. Vóór het zover is, zijn meer onderzoek en het opdoen van ervaring essentieel. De netbeheerders, Kiwa en andere partijen – bijvoorbeeld producenten van verwarmingstoestellen, overheden en veiligheidsinstanties – zetten samen de noodzakelijke stappen op weg naar een duurzame energievoorziening.

Meer informatie

Lees de berichtgeving van Netbeheer Nederland (opdrachtgever van Kiwa).

Meer informatie over waterstof-onderzoek van Kiwa: neem contact op via technology@kiwa.nl. Of voer in de zoekbalk de zoekterm 'waterstof' in.

Beeld: Netbeheer Nederland