28 april 2022

Protocollen geomembranen GWW-sector herzien

Onder leiding van Normbeheerder NEN zijn de protocollen voor de toepassing van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen in onder meer de grond-, weg- en waterbouw (GWW) herzien. Kiwa heeft inmiddels de beoordelingsrichtlijnen BRL K519, K537, K538, K546 en 1149 voor kunststoffolies aangepast op de nieuwe protocollen.

Geomembranen als kunststoffolieconstructies onder meer toegepast als afdichtings- of isolatielaag in bassins en in de grond-, weg- en waterbouw. Constructies met geomembranen zijn technisch en economisch een waardevol constructiemiddel. Een lange functionele levensduur is dan ook cruciaal. De herziene protocollen voor geomembranen beschrijven hiervoor eisen met betrekking tot materiaalkeuze, productselectie, aanleg, controle tijdens aanleg, initiële beoordeling en periodieke levensduurbeoordeling.

De door NEN herziene protocollen zijn:

  • UIT 83:2018 nl Deel I: Materialen;
  • UIT 84:2018 nl Deel II: Aanleg en acceptatie;
  • UIT 85:2018 nl Deel III: Lasaanbevelingen

Kiwa heeft de beoordelingsrichtlijnen BRL K519, K537, K538, K546 en 1149 in overeenstemming gebracht met bovenstaande protocollen. Deze richtlijnen zijn toegespitst op de Nederlandse situatie. Toepassing van buitenlandse richtlijnen en test- en beoordelingsmethodieken wordt afgeraden. Deze voldoen niet aan de Nederlandse praktijk en leiden bovendien bij aanbestedingen tot extra kosten en vertragingen (betrokken Nederlandse partijen moeten worden geïnformeerd en akkoord geven).

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de aangepaste Kiwa-beoordelingsrichtlijnen. Voor meer informatie over de herziene protocollen en beoordelingsrichtlijnen kunt u ook terecht bij onze experts Frank van Hattem (frank.van.hattem@kiwa.nl) en Vincent Zijlstra (vincent.zijlstra@kiwa.nl).