7 februari 2019

Zondag bij VPRO's Tegenlicht: Deltaplan Waterstof

Het VPRO-onderzoeksprogramma Tegenlicht staat op zondag 10 februari aanstaande in het teken van waterstof, een van de meest veelbelovende nieuwe energiebronnen en -dragers. Onder het motto ‘Deltaplan Waterstof’ komen in de Tegenlicht-uitzending verschillende waterstofinitiatieven voorbij. Er is ook aandacht voor het onderzoek dat Kiwa onlangs uitvoerde voor Netbeheer Nederland. Hieruit blijkt dat de huidige gasinfrastructuur prima geschikt te maken is voor de distributie van waterstof.

Waterstof geldt al tientallen jaren als een duurzame energiebron die een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de energietransitie. In sommige landen is het al bijna zover: Japan wil de Olympische Spelen van Tokyo in 2020 op waterstof laten draaien en in Rusland wordt onderzocht of aardgas kan worden omgezet in waterstof. In ons land speelt waterstof op dit moment nog geen rol van betekenis in de energievoorziening. De komende jaren kan daar wel eens snel verandering in komen. Energiemaatschappijen, industrie, netbeheerders en lokale overheden experimenteren volop met waterstoftoepassingen en ook de eerste bussen en personenauto’s op waterstofgas rijden al rond op de Nederlandse wegen.

Nieuwe cv-ketels en gasmeters
Ook als alternatief voor aardgas is waterstof interessant. Vooral nu uit een onderzoek dat Kiwa in 2018 uitvoerde voor Netbeheer Nederland blijkt dat ons bestaande gasnet relatief eenvoudig geschikt kan worden gemaakt voor de distributie van waterstof. Noodzakelijk hiervoor zijn nieuwe gasmeters en cv-ketels, of beter nog: hybride warmtepompen die geschikt zijn voor waterstof. Ook moeten er maatregelen worden getroffen om waterstoftoepassingen veilig in woningen te kunnen installeren en gebruiken. Zo moeten werkwijzen en gereedschappen worden aangepast en moet waterstof, net als aardgas, een herkenbare geur krijgen.

Nederlandse initiatieven
VPRO Tegenlicht besteedt in zijn uitzending van zondag 10 februari aandacht aan tal van Nederlandse waterstofexperimenten. Zo doet Gasunie proeven met het produceren van duurzame waterstof met behulp van zonne-energie en onderzoekt Tennet mogelijkheden voor energiebuffering in de vorm van ‘waterstofeilanden’ in de Noordzee. Ook lokale initiatieven komen aan bod. Zo heeft de provincie Groningen plannen voor een aardgasvrije toekomst met waterstof en wil het Zuid-Hollandse Stad aan ’t Haringvliet in 2025 volledig over zijn op waterstof. Ook de uitrol van waterstof-pompstations komt aan de orde.

Kiwa present bij Meet Up
Zoals gebruikelijk kan er ook na de Tegenlicht-aflevering over waterstof op verschillende plekken in het land worden nagepraat over de uitzending. Dit keer zijn er zogenaamde Meet Up’s gepland in Rotterdam, Utrecht, Delft, Groningen, Hoorn, Amsterdam en Doetinchem. Bij de Meet Up in Doetinchem, op vrijdag 15 februari in het Rode Kafé, is onder meer aanwezig René Hermkens, die als Kiwa-consultant nauw betrokken was bij het onderzoek voor Netbeheer Nederland. Ook Peter Drenth, gedeputeerde energietransitie bij de provincie Gelderland en Elbert Huijzer, netstrateeg bij Liander zijn te gast.

Meer informatie over Tegenlicht