29 november 2019

Veel zandwinlocaties zijn PFAS onverdacht

Het Tijdelijk handelingskader PFAS zorgt voor veel vragen over de milieukwaliteit  van grond door bevoegde gezagen. Dit geldt ook voor zand dat wordt geleverd met een NL-BSB certificaat op basis van BRL 9313 of BRL 9321.

Kiwa publiceert als aanvulling van het NL-BSB certificaat een actuele lijst van PFAS onverdachte zandwinlocaties. Op basis van vooronderzoek en analyses is vastgesteld dat het zand PFAS onverdacht is en dus zonder restricties kan worden toegepast.

De lijst van wingebieden zal de komende weken nog verder worden aangevuld.