5 april 2022

Veilige elektrolysers voor versnelling productie groene waterstof

Groene waterstof kan de wereldwijde energietransitie vergemakkelijken en het potentieel van hernieuwbare energie vergroten. De vraag naar groene waterstof in zowel energie-intensieve industrieën als in de mobiliteitssector neemt wereldwijd toe. Om het vertrouwen in waterstof te stimuleren, moeten onzekerheden en risico's worden verkleind. En dat is waar Kiwa om de hoek komt kijken, want veiligheid en kwaliteit staan ​​bij ons centraal.

Met elektrolyse kan op een CO₂-vrije manier waterstof worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. Bij elektrolyse wordt water met behulp van elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof. Het apparaat dat hiervoor gebruikt wordt, wordt een elektrolyser genoemd. Elektrolysers zijn er in alle soorten en maten, van compacte units tot grootschalige productiefaciliteiten. Maar om welk type elektrolyser het ook gaat, kwaliteit en veiligheid moeten altijd gewaarborgd zijn.

Veiligheidsgarantie

Er zijn nationale en internationale normen nodig om de risico's van het gebruik van nieuwe producten en innovatieve processen te minimaliseren. Bij Kiwa hebben we ervaring met een breed scala aan elektrolysetechnologieën en helpen we onze klanten zowel met product- en systeemrisicobeoordeling en -beheer als met operationele en functionele evaluaties. Verder assisteren wij onze klanten bij de aankoop, fabricage, installatie en inbedrijfstelling van installaties voor waterstofelektrolyse.

Risicobeoordeling

Het is cruciaal om in een vroeg stadium risico’s te identificeren en te evalueren die een gevaar kunnen vormen voor mensen of apparatuur. ‘Een lekkage kan bijvoorbeeld leiden tot de vorming van een explosieve atmosfeer’, vertelt Rob van Aerde, senior consultant bij Kiwa Technology. ‘Europese richtlijnen schrijven voor dat het risico van vorming en ontsteking van een explosieve atmosfeer moet worden beoordeeld en dat hiertegen maatregelen moeten worden getroffen.

Multidisciplinaire teams

‘Bij Kiwa hebben we kennis van zowel de normen, de apparatuur als het gedrag van waterstof’, vervolgt Van Aerde. ‘Dus bij het beoordelen van elektrolysesystemen werken we meestal met multidisciplinaire teams. Afhankelijk van de specifieke klantcase kunnen we verschillende soorten assessments uitvoeren: Hazard and Operability Studies (HAZOP’s) en Dangerous Substances and Explosive Atmosphere Regulations (ATEX/DSEAR) risk assessments.’

Uitgebreide testfaciliteiten

Om producten op de markt te kunnen brengen, moet de conformiteit met richtlijnen en verordeningen worden aangetoond op basis van productnormen. ‘We bieden onze klanten een stapsgewijs proces om hen te begeleiden bij het verkrijgen van conformiteitsverklaringen of certificaten. In onze laboratoria in Apeldoorn beschikken we over alle faciliteiten voor de meest uiteenlopende tests, van functionele en besturingsveiligheid tot het testen van elektrische, veiligheids- en EMC-aspecten.’

CE-label

Volgens Hans Driessen, projectmanager en certificeringsingenieur waterstoftoepassingen bij Kiwa Nederland, is niet in alle gevallen bestaande regelgeving of een kant-en-klare norm beschikbaar. ‘Dat is op zich niet vreemd, aangezien we met nieuwe technologieën werken. Maar met onze expertise en kennis kunnen we klanten bijstaan ​​met ad-hoc assessment en best practice-begeleiding. Een product kan pas de Europese markt op als het CE-gelabeld is. Het testrapport dat mijn collega's en ik opstellen na onze beoordeling kan een basis zijn voor de CE-verklaring door fabrikanten.’

NL_Waterstof groen.jpg

Onafhankelijke beoordeling

Het CE-traject begint met te bepalen welke richtlijnen en voorschriften van toepassing zijn en welke onderliggende norm of welke combinatie van normen van toepassing is om alle veiligheidsgerelateerde aspecten te dekken. Hans Driessen: ‘Wat we in de markt zien, is dat installateurs of wederverkopers controleren of een onafhankelijk afgegeven certificaat aanwezig is, zeker als we het hebben over een innovatieve oplossing. Mijn advies aan elektrolyserfabrikanten is dan ook om een ​​onafhankelijke beoordeling van de veiligheid van hun product te verkrijgen.’

Beoordeling drukapparatuur en montage

Daarnaast moet rekening gehouden worden met onder meer de installatie en inbedrijfstelling van de waterstofproductielijn, de interface met de hernieuwbare energie en de industriële faciliteiten. Diederick Enderlé, accountmanager asset health bij Kiwa Inspecta Nederland: ‘Kiwa kan klanten helpen met de conformiteitsbeoordeling tegen de Pressure Equipment Directive (PED), de beoordeling van technische integriteit, veilige werking en CE-conformiteit van de totale installatie, inclusief integratie met de energieopwekkingsinstallatie en de faciliteiten van de eindgebruiker. We inspecteren de installaties voor ingebruikname en periodiek tijdens hun werking volgens de nationale of internationale wetgeving.’

Waterstofspecialisten

Met een internationaal netwerk van waterstofspecialisten kunnen we u met service-integratie en kennis ondersteunen bij het versnellen van uw waterstoftechnologietraject. Samenwerking met een Notified Body als Kiwa kan uw concurrentievoordeel vergroten als u wilt werken met innovatieve technologieën, terwijl wet-, regelgeving en normen nog in ontwikkeling zijn. Via onze beoordelingen, inspecties en certificeringen zorgt u transparant en onafhankelijk voor de veiligheid van uw producten of installatie. Tegelijkertijd kunt u uw klanten en zakenpartners ervan verzekeren dat uw producten veilig en betrouwbaar zijn.

We create trust

Samen creëren we vertrouwen in uw product en zorgen we ervoor dat uw nieuwe elektrolyser of ander waterstofapparaat zijn weg naar de markt vindt. Elders op deze site vindt u meer informatie over diensten op het gebied van waterstofproductie.