15 juni 2022

Vlaamse ADI examens via IBEX officieel van start

Vlaamse asbestdeskundigen kunnen sinds eind mei bij Kiwa-onderdeel IBEX terecht voor hun examen ‘Asbestdeskundige Inventarisatie’. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunde IBEX vorig jaar de opdracht voor de ontwikkeling en afname van asbestdeskundige inventarisatie (ADI)-examens. Het examen toetst de basiskennis asbestinventarisatie en de leerstof van de verplichte opleiding, zoals de kennis van de Vlaamse wetgeving rond het asbestattest, het toepassen van het inspectieprotocol en het werken met de online inventarisatiedatabank.

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Daarom moet het aanwezige asbest in woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen in kaart worden gebracht. In het kader daarvan moeten Vlaamse gebouweigenaren vanaf 23 november 2022 bij de overdracht van een pand van vóór 2001 aan de koper een asbestattest overhandigen dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige. Tegen 2032 moet elke eigenaar van dergelijke panden over een asbestattest beschikken. De verwachting is dat de komende jaren circa tweeduizend kandidaat asbestdeskundigen het examen zullen afleggen. Ook Nederlandse DIA’s (Deskundig Inventariseerder Asbest) toonden al interesse om in Vlaanderen aan de slag te kunnen als gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie.

​​​​​​​IBEX is al ruim twintig jaar specialist op het gebied van ontwikkeling en afname van examens, onder meer in de asbestbranche. Dat was een van de redenen waarom de OVAM bij IBEX aanklopte voor de ontwikkeling en afname van de Vlaamse ADI-examens. Evy Trogh, van OVAM’s Team Asbestafbouw, is trots dat de asbestexamens nu officieel van start zijn gegaan. ‘We kijken terug op een erg professionele samenwerking met IBEX. Er werd meegedacht en initiatief genomen waar dat kon vriendelijk aangedrongen waar het moest. Dat alles in een sfeer van flexibiliteit, transparantie en betrouwbaarheid.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over het asbestdeskundige inventarisatie (ADI)-examen of andere beroepsexamens? Neem dan contact op met IBEX via 088 - 998 30 34, info@ibex.nl of bezoek de website