Talent Development Programma

Bij Kiwa bieden we zogenoemde ‘Young Professionals’  de mogelijkheid om deel te nemen aan ons Talent Development Programma. Dit internationale programma ondersteunt jongeren, die recent bij Kiwa in dienst zijn getreden, om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Onder ‘Young professionals’ verstaat Kiwa personen met een universitaire opleiding en 3 tot 5 jaar werkervaring.

Win-win

Ons talentontwikkelingsprogramma sluit aan bij de strategie en ambitie van Kiwa en omvat Kiwa-medewerkers van over de hele wereld. De deelnemers zijn Kiwa-medewerkers (het programma is vacature-gestuurd) met een ambitieuze opdracht die de prestaties van Kiwa op het gebied van verkoop (markten), technische vaardigheden of management (processen) helpt te verbeteren. Deelnemers krijgen tijdens het programma de kans om aan hun professionaliteit te werken. Op deze manier profiteert iedereen: het individu heeft een uitdagende taak in een stimulerende omgeving en Kiwa maakt tegelijkertijd gebruik van de resultaten van dit programma: win-win dus!

Vijf modules

Het programma bestaat uit vijf modules die deelnemers binnen twee jaar dienen te volgen. Deze modules zijn: professionele efficiëntie, beïnvloedings- en presentatievaardigheden, werken in projecten en in teams, ondernemerschap en bedrijfsoriëntatie en resultaatgerichtheid. Alle deelnemers hebben daarnaast hun eigen persoonlijke ontwikkelingsplan.

Kiwa heeft dit programma ontwikkeld in samenwerking met het Kenhardt-bureau. Dit bureau is gespecialiseerd in leiderschapsprogramma's. Deelnemers worden gecoacht en getraind door ervaren professionals van Kenhardt.