Actorregistratie

De archeologische sector kan niet zonder de kennis en kunde van de mensen die werkzaam zijn in de sector. Hierdoor zijn er eisen gesteld aan de kennis en ervaring van deze personen. Wanneer iemand aan deze eisen voldoet kan die zich inschrijven in het Actorregister Archeologie na een onafhankelijke toets. Deze toets bestaat uit het vaststellen van de aanwezigheid en correctheid van de kennis en ervaring. Kiwa Nederland is naast een certificerende instelling ook een toetsende instelling voor de archeologie.

In bijlage 4 van de BRL SIKB 4000 staan alle kennis- en ervaringseisen van alle verschillende actorstatussen. Het is de verantwoordelijkheid van de (toekomstige) actor zelf om alle bewijsstukken te verzamelen voor een toelating of eventuele verlenging van de actorstatus. Kiwa toetst onafhankelijk de bewijslasten om te controleren of de persoon toegelaten kan worden tot het register. Wanneer dit het geval is levert Kiwa de nodige gegevens aan bij de SIKB en het Actorregister Archeologie.

Na vier jaar moet de actor aantonen dat de actor nog steeds voldoet aan de onderhoudseisen, waarna zijn registratie voor vier jaar verlengd wordt. Deze verlenging kan vervolgens iedere vier jaar plaatsvinden, zolang de actor voldoet aan de eisen voor het onderhouden van de nodige kennis en ervaring.

Processtappen voor een actor registratie

  • De actor in spe verzameld voldoende bewijsmaterialen voor de toelating in het actorregister conform de kennis- en ervaringseisen die gesteld zijn in de BRL SIKB 4000.
  • U vraagt een vrijblijvende offerte aan voor een actorregistratie bij Kiwa
  • De actor stuurt alle bewijslasten naar Kiwa.
  • Kiwa toetst de actorstatus
  • Bij goedkeuring stuurt Kiwa alle gegevens naar de SIKB en Actorregister Archeologie
  • U ontvangt vanuit Actorregistratie Archeologie uw actornummer en een bevestiging dat u in het register bent opgenomen.
  • Om de 4 jaar kan de actorstatus verlengt worden als de actor voldoet aan de vastgestelde onderhoudseisen.
Gecertificeerde bedrijven