Waarom een nieuwe richtlijn?

De vorige versie van de DWD, vastgesteld in 1998, benadrukte het belang van het handhaven van de kwaliteit van drinkwater en het voorkomen van eventuele nadelige effecten op de volksgezondheid. Als redenen voor de nieuwe DWD geeft de Europese Commissie:

  • Het bijwerken van bestaande veiligheidsnormen en de ontwikkeling van een 'waarschuwingslijst' (stoffen van opkomende zorg);
  • Introductie van een 'risicogebaseerde aanpak' (RBA) die de hele toeleveringsketen bestrijkt;
  • Toegang tot water: verplichting voor lidstaten om de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen te verbeteren of te behouden, met name voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen;
  • Bepalingen over stoffen en materialen/producten in contact met drinkwater (artikel 11 DWD);
  • Meer transparantie voor consumenten (informatie voor het publiek).

DWD - historie

De nieuwe Drinkwaterrichtlijn is niet zomaar ontstaan. Het is een zogenaamde ‘recast’ van de vorige versie uit 1998. De ontwikkelingen van de laatste 25 jaar zijn hierin meegenomen, waaronder de EAS en 4MSI resultaten en het ‘Right2Water’ initiatief.

Illustratie_DWD past_v2.png

DWD - de volgende stappen

Na de start van de publieke consultatie, zijn de vervolgstappen voor de Uitvoerings- en gedelegeerde handelingen (Implementing and Delegated Acts) die het EU toelatingssysteem beschrijven voor producten in contact met drinkwater hieronder weergegeven. Na afronding van de publieke consultatie en eventuele wijzigingen in de documenten, zullen de handelingen in het Official Journal of the European Union gepubliceerd worden. 20 Dagen later, treden zij in werking.

Illustratie_DWD near future_v2.png

DWD - transitie

Met de inwerkingtreding van de handelingen, start de transitie van nationale toelatingen naar het EU systeem. Per 2017 moeten producten die op de Europese markt worden gebracht hieraan voldoen. Producten voorzien van een bestaande nationale toelating hebben tot 2030 (mogelijk 2032) om te voldoen.

Illustratie_DWD transition_v2.png

Klik op de afbeeldingen om deze te downloaden.