EPS Nederland is circulair koploper

EPS Nederland is een jonge organisatie die zich richt op de circulaire inzameling en verwerking van  EPS (piepschuim). De organisatie is in 2016 opgericht om het materiaalhergebruik van EPS te stimuleren en te vergroten. Directeur Henk Bos zegt er het volgende over: ‘’EPS wordt gemaakt van polystyreen, is schokbestendig, duurzaam en bestaat voor 98% uit lucht. Het is echter ook een volumineus product waar veel bedrijven zich geen raad mee weten. Piepschuim gaat om deze reden dan ook vaak mee met het grofvuil. Wij maken ons hard voor een landelijke afvalbeheersstructuur, waarin we een oplossing bieden voor iedereen die EPS restanten heeft.’’ Op deze manier wil de organisatie EPS verpakkingen opnieuw als grondstof inzetten en voorkomen dat er plastic op plaatsen terecht komt waar het niet hoort. EPS Nederland levert met dit initiatief een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie.

Piepschuim is geen afval

Wereldwijd wordt EPS door afvalverwerkingsbedrijven als een lastige afvalstroom gezien. EPS neemt tijdens transport veel ruimte in beslag maar weegt weinig. Dit maakt het voor ophaaldiensten onaantrekkelijk om EPS in te zamelen, omdat hun verdienmodel op het aantal kilo’s dat zij vervoeren gericht is. Het was dé uitdaging voor EPS-Nederland was om het materiaal op een duurzame manier in te zamelen, te transporteren en om het daarna opnieuw in te zetten als grondstof. Henk Bos: ‘’We hebben naast EPS proof opgeleide medewerkers, een auto ontwikkeld die ter plaatse EPS kan bewerken en die rijdt op HVO-brandstof. Hierdoor kunnen wij CO2-neutraal de weg op. Dit was niet de enige uitdaging voor ons. EPS bestaat uit verschillende ingrediënten. In het verleden werd de brandvertrager HBCDD toegevoegd aan het product. Tegenwoordig mag deze stof niet meer vermengd worden met reguliere verpakkingen. We moeten dus het vervuilde HBCDD-EPS scheiden van schoon EPS dat we circulair kunnen toepassen.’’

Het belang van certificeren

EPS-Nederland: ‘’Wereldwijd moeten we zuiniger omgaan met grondstoffen en CO2-uitstoot beperken. Wij denken dat het belangrijk is om een onafhankelijk keurmerk aan een organisatie te verbinden. Met zo’n keurmerk wordt aangetoond dat een bedrijf volgens bepaalde standaarden te werk gaat. In het geval van de beoordelingsrichtlijn “Prestatieladder Circulair” hebben wij ons door Kiwa laten certificeren om aan onze klanten en de fabrikanten aan te kunnen tonen dat onze processen geborgd en onafhankelijk gecertificeerd zijn. Dus dat wij uitsluitend met zuivere grondstoffen werken die voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gesteld zijn. Dit is voor alle betrokken partijen duidelijk, want iedereen weet wat er van hem wordt verwacht en aan welke eisen een product moet voldoen.’’ 

Waarom Kiwa

EPS-Nederland: ‘’Er waren nog geen keurmerken voor circulaire ondernemingen. Wij weten hoe we moeten ondernemen en ook hoe we dat groen moeten doen. Waar EPS Nederland echter minder verstand van had is hoe je van afval een goedgekeurde bouwstof kan maken en hoe je dat proces kunt waarborgen. Dit is waarvoor wij de hulp van Kiwa Nederland hebben ingeschakeld. De samenwerking tussen ons is dan ook goed verlopen. Nadat we beide onze verwachtingen hadden uitgesproken, is Kiwa er met een open kritische blik mee aan de slag gegaan. Kiwa is voor ons een sparringpartner geweest. Iemand die met je meedenkt maar er wel voor zorgt dat een onderneming zoals wij met beide benen op de grond blijft staan. Uiteindelijk zul je het zelf moeten doen en het proces aantoonbaar moeten maken zoals dat past binnen de beoordelingsrichtlijn Prestatieladder Circulair.’’

Wat houdt het certificaat in?

De Prestatieladder Circulair richt zich op de inrichting van managementsystemen. De principes van circulair ondernemen staan hierbij centraal en er wordt gelet op het ontwikkelen van producten en diensten die in lijn zijn met circulair ondernemerschap. ‘’Voor EPS-Nederland is het certificaat Prestatieladder Circulair een bekroning op ons harde werken. We zijn een social enterprise en winst is niet ons hoofddoel. Natuurlijk moet je geld verdienen want anders kan je geen investeringen doen. Maar kenmerkend voor ons is dat we een andere manier van denken er op na houden. Voor ons telt dat we grondstoffen willen behouden zodat we niet onnodig de aarde uitputten. Dit gaat hand in hand met de uitgangspunten van circulair ondernemen.’’ Aldus Henk Bos.