Utiliteitsbouw

KOMO-gecertificeerde producten voldoen aan de kwaliteitseisen en de bouwregelgeving voor de utiliteitsbouw. Dit wordt beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Op het moment dat er gebruikt wordt gemaakt van producten met het KOMO-keurmerk, wordt er bijgedragen aan de kwaliteitsborging van het betreffende bouwproject.

Bij de utiliteitsbouw speelt het KOMO-keurmerk een belangrijke rol. Ook in deze sector geeft het keurmerk niet alleen aan dat het product voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, maar ook dat het product voldoet aan de algemene verwachtingen die we in Nederland bij deze producten hebben.

Bij deze sector is er ook gekeken onder welke situaties producten moeten kunnen presteren, denk daarbij aan de Nederlandse weersomstandigheden. Een voordeel van KOMO-gecertificeerde producten is dat deze aansluiten op oudere producten met het KOMO-keurmerk. Hierdoor kan er efficiënter worden gehandeld op het moment dat een product moet worden vervangen of gerepareerd.

Voorbeelden van producten die gecertificeerd kunnen worden zijn: betonconstructies, wapening, brandbeveiliging en energieprestatieberekeningen.

Bekijk onze services op het gebied van utilitiesbouw:

 • Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 1104 KOMO certificatie betonnen heipalen, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer
 • Met het KOMO (attest-met-)productcertificaat geeft Kiwa een gerechtvaardigd vertrouwen dat de vloerelementen van leveranciers of fabrikanten voldoen aan de in BRL 0203 gestelde eisen en daarmee aan de door de afnemer gevraagde specificaties.
  Lees meer
 • Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 2813 KOMO certificatie bouwelementen van beton, kijk hier voor informatie!
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn 9338 betreft de certificering van cementgebonden mortels in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL BSB® productcertificaat.
  Lees meer
 • De KOMO-certificatie onder BRL 3105 is een productcertificatieregeling voor de productie van isolerend dubbelglas met TPS-randafdichting. Dit is een manier om kwaliteit aan te tonen aan uw klanten. Door middel van dit certificaat biedt u zekerheid. Klanten weten dat wat zij krijgen, getest is aan de gestelde eisen conform de BRL 3105.
  Lees meer
 • Betonmortel is de traditionele naam voor een betonspecie waarin cement als bindmiddel wordt gebruikt. In de meeste gevallen wordt het met truckmixers als kant en klare specie met de gewenste verwerkbaarheid, afgestemd op de beoogde verwerkingsmethode, op het bouwwerk afgeleverd.
  Lees meer
 • Met het KOMO productcertificaat geeft Kiwa een gerechtvaardigd vertrouwen dat het betonstaal van leveranciers of fabrikanten voldoen aan de in BRL 0501 gestelde eisen.
  Lees meer