Weg- en waterbouw

De producten met het KOMO-keurmerk voldoen aan alle bouwregelgeving en aan de kwaliteitseisen die de markt stelt voor de weg- en waterbouw. Dit is objectief vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. Door gebruik te maken van producten met het KOMO-keurmerk draagt u bij aan de kwaliteitsborging van het betreffende bouwproject.

Het KOMO-keurmerk heeft een belangrijke toegevoegde waarde in de weg- en waterbouwsector. Zo geeft het keurmerk aan dat de producten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die worden gesteld, maar ook dat ze voldoen aan de algemene verwachtingen die we in Nederland hebben bij deze producten.

Bij de KOMO-producten is ook gekeken naar de omstandigheden die we in Nederland hebben en hoe ze hieronder moeten functioneren. Zo is er gekeken naar de slijtage en de intensiviteit van het gebruik. De producten met een KOMO-keurmerk sluiten aan op de andere KOMO-gecertificeerde producten uit deze sector. Dit maakt vervangingen en reparaties een stuk gemakkelijker en efficiënter. Aantal voorbeelden van deze producten zijn: asfalt, straatstenen, dijkbekleding, granulaten en wegfunderingen.

Bekijk onze services binnen de grond, weg- en waterbouw:

 • De Beoordelingsrichtlijn BRL 9080 is bedoeld voor producenten van zetsteen van beton voor de natte waterbouw die naar hun opdrachtgevers aan willen tonen dat ze voldoen aan de gevraagde eisen voor zetsteen.
  Lees meer
 • De BRL 2312 betonstraatstenen en hulpstukken van beton geeft de privaatrechtelijk voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande ongewapende cementgebonden betonstraatstenen en hulpstukken van beton die gebruikt worden voor bestratingen met verkeer en dakbestrating.
  Lees meer
 • De biaxiaal georiënteerde PVC (PVC-O) buizen en niet georiënteerde PVC (PVC-U) buizen volgens deze BRL zijn toepasbaar voor leidingen die bestemd zijn voor het transport van drinkwater, ruwwater en proceswater tot 20°C.
  Lees meer
 • BRL 2360 (KOMO) Betreft de certificatie van straatbaksteen die worden toegepast als bestrating, zowel binnen als buiten in ongebonden open bestratingen.
  Lees meer