• BRL 6010 en NEN 1006

  BRL 6010 bevat eisen die in ons land worden gesteld aan de vakbekwaamheid van legionellapreventie-adviseurs. In de Nederlandse norm NEN 1006 zijn de eisen geformuleerd waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen als het gaat om volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

  Lees meer
 • Zorgplicht legionella

  Elke eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie (vaak is dat ook de eigenaar van een gebouw) heeft de plicht ervoor te zorgen dat er water van goede kwaliteit uit de kraan komt en dat het openbare leidingnet niet wordt verontreinigd.

  Lees meer
 • Drinkwaterwet en regeling legionellapreventie

  In de Drinkwaterwet (sinds 2011 de opvolger van de Waterleidingwet) zijn in ons land de kwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater geregeld. Uit deze wet vloeien het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie voort.

  Lees meer
 • ISSO 55.1 en InfoDWI

  Het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO) en het informatieplatform van de drinkwaterbedrijven InfoDWI voorzien vakmensen van kennis, zodat ze kunnen zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen.

  Lees meer