NEN 7510 certificering bewijs van complete zorg

Bij het leveren van verantwoorde zorg moeten de patiëntgegevens op adequate wijze worden beveiligd. Zorgorganisaties moeten daarbij voldoen aan NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg, die hierdoor een verplichtend karakter heeft. NEN 7510 certificering is echter niet alleen van toepassing voor zorgverleners, maar ook voor toeleveranciers in deze sector (bijvoorbeeld zorgverzekeraars, hostingbedrijven, leveranciers van software en software-as-a-service-oplossingen).

Raamwerk voor gegevensbeveiliging

Elke partij in de zorgketen die privacygevoelige data verwerkt, moet dat op een manier doen die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie waarborgt. NEN 7510 biedt organisaties in de gezondheidszorg een raamwerk voor gegevensbeveiliging waarmee ze interne processen zó kunnen inrichten dat hieraan wordt voldaan. Ook het stimuleren van awareness en het trainen van medewerkers hoort daarbij.

Stappenplan

Als de interne processen op orde zijn en de organisatie ‘klaar’ denkt te zijn voor certificering, volgt de NEN 7510-audit. De auditors van Kiwa brengen aan de hand van en NEN 7510 checklist in kaart of de organisatie voldoet aan de NEN 7510-certificeringscriteria. Is de uitslag van de audit positief, dan volgt certificering.

Meer informatie?

De experts van Kiwa vertellen u graag hoe een NEN 7510 audit en -certificeringstraject eruit zien en wat er daarbij allemaal komt kijken voor uw organisatie.  Wilt u meer weten over NEN 7510 certificering door Kiwa? Vraag via onderstaande knop een offerte aan. 

Offerte aanvragen