NEN 7510: dé norm voor informatiebeveiliging in de zorg

Ook de gezondheidszorg digitaliseert in rap tempo. Niet alleen als het gaat om administratieve processen en bedrijfsvoering, maar op het gebied van zorgverlening (e-health). Zorgverleners bewaren en delen dan ook steeds meer informatie, die vrijwel altijd vertrouwelijk van aard is. De norm NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg, bevat richtlijnen die zorginstellingen helpen hun informatiebeveiliging structureel goed aan te pakken.

NEN7510 als leidraad

In het kader van de ‘Regeling gebruik Burgerservicenummer in de zorg’ moeten zorgorganisaties sinds 2008 voldoen aan de eisen uit de NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Dat maakt werken volgens de NEN 7510 wettelijk verplicht. De norm is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse zorgsituatie en helpt zorgorganisaties passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Die maatregelen moeten zo zijn ingericht dat ze aan de hand van een NEN 7510 checklist te controleren zijn.

Onderwerpen die in de norm NEN 7510 aan de orde komen, zijn onder andere het waarborgen van de beschikbaarheid van gegevens en de integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt NEN 7510 als leidraad om te toetsen of zorginstellingen hun informatiebeveiliging goed hebben geregeld en geborgd.

Meer informatie?

De experts van Kiwa hebben veel ervaring met NEN 7510 certificering. Veel Kiwa auditoren zijn register EDP-auditor (RE) en hebben na hun universitaire opleiding een postdoctorale opleiding IT Audit gevolgd. Wilt u meer weten over NEN 7510, de NEN 7510 audit, NEN 7510 certificering kosten of hoe Kiwa u kan ondersteunen bij het behalen van een NEN 7510 certificaat? Vraag via onderstaande knop een offerte aan. 

Offerte aanvragen