15 december 2020

Kiwa kennispartner Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

Sinds kort is Kiwa kennispartner van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het CIP heeft als doel om met een netwerk van kennispartners en participanten de informatieveiligheid binnen de Nederlandse publieke sector te vergroten. Als kennispartner zal Kiwa een voortrekkersrol spelen bij het ontwikkelen en delen van kennis, ervaringen en instrumenten.

De participanten en kennispartners vormen samen een publiek-private netwerkorganisatie. Overheidsbedrijven participeren door met medewerkers deel te nemen aan de verschillende werkverbanden. De kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant aan het CIP verbonden zijn. Sharman Santosh, cybersecurity expert van Kiwa: ‘Als kennispartner zal Kiwa kennis en ervaring delen op het gebied van digitalisering en cybersecurity. We kijken er naar uit om toe te treden tot een sterk netwerk van ruim 3500 personen en ruim 800 organisaties.’

CIP organiseert en faciliteert op verschillende manieren kennisdeling over informatieveiligheid. Jaarlijks worden er in samenwerking met de kennispartners ruim honderd online en offline themabijeenkomsten, workshops en ‘serious games’ georganiseerd.

Wil je meer weten over Kiwa’s deelname aan de CIP, laat het ons weten via: cybersecurity@kiwa.com.