16 september 2020

Kiwa werkt met Online Trust Coalitie aan vertrouwen in clouddiensten

Kiwa heeft zich met ruim twintig andere organisaties uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap verenigd in de Online Trust Coalitie (OTC). Hierin werken organisaties gezamenlijk aan vertrouwen in cloud- en onlinediensten. Die zijn immers essentieel om de huidige maatschappelijke uitdagingen op te lossen en gebrek aan zekerheid over de betrouwbaarheid van deze diensten remt innovatie.

 

Initiatief Ministerie van EZK

Nederland wil in Europa koploper zijn op gebied van digitalisering. In het kader daarvan werd begin september de OTC gelanceerd, op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het publiek-private samenwerkingsproject Partnering Trust. “Met de Online Trust Coalitie wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met het bedrijfsleven laagdrempelige methoden ontwikkelen die de afnemers en aanbieders van clouddiensten duidelijkheid geven over de betrouwbaarheid en veiligheid”, zegt Jos de Groot, directeur Digitale Economie bij het ministerie van EZK.

Optimale innovatieslag

Opslag, rekenkracht en slimme algoritmen in de cloud zorgen voor snelle ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT). Clouddiensten maken deel uit van vrijwel al deze digitale innovaties. De OTC wil ervoor zorgen dat die innovatieslag zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Verantwoordingsinformatie

Het is voor een afnemer van clouddiensten (zoals consumenten, burgers, financiers, aandeelhouders, auditors maar ook toezichthouders) niet eenvoudig om zeker te zijn van de betrouwbaarheid van de betreffende dienst. De verantwoordingsinformatie die aanbieders geven is niet altijd afdoende. Tegelijkertijd is het voor aanbieders van clouddiensten ingewikkeld om te voldoen aan de vaak verschillende bewijzen die afnemers verlangen om aan te tonen dat aan alle wettelijke- en betrouwbaarheidseisen wordt voldaan. Ook kunnen nieuwe of kleine Europese aanbieders minder goed concurreren met bestaande en grote partijen.

Certificering van clouddiensten

Ronald Westerveen, Manager Kiwa Expert Center Cybersecurity “Het gebruik van clouddiensten wordt steeds belangrijker, daarmee krijgen we te maken met een relatief nieuwe kwetsbaarheid. Het is zeer belangrijk hier op een goede manier mee om te gaan. Kiwa wil graag vooroplopen in de ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en kan als certificeringsinstelling een grote rol spelen bij het zorgen voor (internationaal) vertrouwen door de inbreng van kennis om certificering van onder meer clouddiensten op een juiste manier te laten plaatsvinden. “