Sustainable Development Goals en de MVO Prestatieladder, wat hebben ze met elkaar in gemeen?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn in 2015 vastgesteld als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In de SDG’s zijn zeventien doelstellingen geformuleerd die uiterlijk in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Die doelen lopen uiteen van armoedebestrijding tot schonere oceanen, gelijke behandeling van man en vrouw en groene energie.

De in Nederland ontwikkelde en inmiddels internationaal gebruikte MVO Prestatieladder is een MVO-managementsysteem dat ondernemers helpt structuur aan te brengen in hun duurzame bedrijfsvoering en hieraan op een goede manier invulling te geven. De thema’s uit de MVO Prestatieladder zijn gekoppeld aan de SDG’s van de Verenigde Naties, zodat organisaties de SDG’s kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie en hierop, op eigen schaal, impact kunnen maken.

In onderstaande infographic is de koppeling tussen de MVO Prestatieladder en de SDG’s van de VN visueel gemaakt. Zo is de SDG ‘Geen armoede’ gekoppeld aan de MVO Prestatieladder-thema’s ‘Privacy van klanten’ (thema 22), ‘Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd’ (29), ‘Positieve bijdrage aan lokale economie en gemeenschap’ (30) en ‘Bijdrage aan het economische systeem’ (31).

Infographic MVO_SDG_UPD_900x5528.png

Download de infographic