In 5 stappen werken met de MVO Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een breed begrip dat bovendien continu in beweging is. De MVO Prestatieladder helpt ondernemers structuur aan te brengen in hun duurzame bedrijfsvoering en hieraan op een goede manier invulling te geven. Aan de hand van ruim dertig MVO-thema’s helpt de MVO Prestatieladder om balans aan te brengen in de verhouding people, planet en profit. 

De MVO Prestatieladder helpt bedrijven in kaart te brengen wat een maatschappelijk vraagstuk voor hen betekent. Aan de hand van de 33 MVO-indicatoren kunnen bedrijven hun standpunten en ambities bepalen als het gaat om bijvoorbeeld circulair ondernemen of CO₂-reductie. Hieronder wordt in vijf stappen uitgelegd hoe u kunt starten met de MVO Prestatieladder.

Stap 1: Een goed begin is het halve werk

Bedrijven die aan de slag gaan met de MVO Prestatieladder selecteren uit de MVO-indicatoren de indicatoren die voor hen het meest van belang zijn. Zo ontstaat het concept MVO-profiel. Dat concept bestaat onder andere uit een MVO-georiënteerde missie en visie en voorzieningen die het managen van de MVO-indicatoren mogelijk maken.

Stap 2: Vele handen maken licht werk

Tijdens het transitieproces is het van belang dat alle lagen van het bedrijf weten wat er gaande is. De overstap naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet zomaar gemaakt. Er is vanuit de gehele organisatie draagvlak nodig om de overgang te realiseren.

Stap 3: Het echte werk

Nadat de ideeën van de organisatie zijn uitgewerkt in een conceptvoorstel, wordt er een diepgaande analyse uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat er naast de belangen van de organisatie ook rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholders.

Stap 4: Maak het eigen

Nu kan er een plan van aanpak worden gemaakt. Het is belangrijk dat hiervoor vanuit de gehele organisatie draagvlak is. Is de strategie bepaald, dan kan de organisatie aan het werk om de gestelde doelen te behalen. Door het monitoren van het MVO-proces kan tijdig worden ingespeeld op afwijkingen van de bepaalde koers.

Stap 5: Certificatie

Als het MVO plan van aanpak volledig is uitgevoerd, komt het bedrijf in aanmerking voor een MVO Prestatieladder-certificaat. Op dit moment kan het bedrijf communiceren dat bedrijfsprocessen zijn ingericht volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Aan de slag met de MVO Prestatieladder?  Vraag een offerte aan of neem contact met ons op.