Energietransitie en biogas

Net als waterstof, zonne- en windenergie en warmtepompen kan ook biogas rol spelen bij de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Dat kan op verschillende manieren: als ‘puur’ biogas, maar vooral als opgewerkt groen gas in de transportwereld en door het bij te mengen in ons huidige aardgasnet. 

In de vervoerssector kan biogas als brandstof worden toegepast. Zo kunnen auto’s en bussen rijden op Bio-CNG. Dat is Compressed Natural Gas (CNG) op basis van biogas. Het ontstaat door kooldioxide, zwavel en vocht uit het biogas te verwijderen en het overgebleven methaan vervolgens onder hoge druk te comprimeren. Door koeling vloeibaar gemaakt biogas (Bio-LNG) is bij uitstek geschikt voor de aandrijving van vrachtwagens en schepen. Als brandstof voor zwaar wegtransport wordt biogas beschouwd als een tussenoplossing, op termijn moeten vrachtwagens elektrisch gaan rijden of worden aangedreven met groene waterstof.

Hoewel het technisch mogelijk is, is biogas minder geschikt voor huishoudelijk gebruik. Meer weten over biogas als vervanger voor aardgas? Klik hier.

Toch kan biogas wel degelijk worden gebruikt als energiebron voor verwarming, bijvoorbeeld in fabrieken en zwembaden of in landbouwsector, waar op deze manier een eigen energiekringloop ontstaat. Ook kan biogas worden gebruikt om in een warmte-krachtkoppelingsinstallatie (WKK) elektriciteit op te wekken.