2 september 2021

Het potentieel van polymeer

Het potentieel van polymeren in de energietransitie

De energietransitie is in volle gang, dat is zeker, maar het halen van klimaatdoelen is op dit moment een kwestie van alle hens aan dek. Waterstof kan de cruciale boost en hernieuwbare energiedrager zijn die nodig is om onze ambitieuze doelen te realiseren. Maar met de geleidelijke afschaffing van olie en aardgas rijst de belangrijke vraag of er nog toekomst is voor het bestaande aardgasnetwerk en welke andere alternatieven er zouden kunnen zijn. Een veelbelovende haalbare oplossing, ook geschikt voor de meest veeleisende omgevingen, kan uit enigszins onverwachte hoek komen: polymeren, of met andere woorden: kunststof en de leidingsystemen die daarvan zijn gemaakt.

Geavanceerde polymeren en hun gemak

Polymeren worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder lagedrukdistributieleidingen of in composietleidingen (FCP en RTP) voor het hogedruktransport van gassen en vloeistoffen. Naast bekende toepassingen in de olie-, gas- en watersector worden polymeren steeds vaker toegepast voor het transport van hernieuwbare gassen zoals waterstof. ‘We krijgen veel vragen van fabrikanten om hun polymeerleidingoplossingen te valideren met testprogramma's en resultaatbeoordeling of om hen te helpen bij de ontwikkeling', zegt Harald Ophoff, accountmanager Energie bij Kiwa. ‘Dat geeft wel aan dat polymeren momenteel een hot item zijn in de markt en dat het evalueren van hun waterstofgeschiktheid cruciaal wordt geacht om een ​​veilige, betrouwbare en hoogwaardige infrastructuur te garanderen.’

‘Toch ligt de focus bij de distributie van waterstof op internationaal niveau nog vaak op de traditionele materialen, namelijk metalen. Maar ik denk dat het zonde zou zijn om de potentie van polymeren en polymere leidingsystemen te negeren. Polymeren laten bijvoorbeeld een goede compatibiliteit met veel gassen en vloeistoffen, terwijl een polymeer leidingsysteem sneller te installeren is en minder onderhoud vereist tijdens zijn levensduur. Bovendien horen we vaak dat een van de grootste uitdagingen met betrekking tot de energietransitie te maken heeft met de hoeveelheid extra kosten. Om die reden is het cruciaal om te zoeken naar betaalbare alternatieven. Het gebruik van een kunststof leidinginfrastructuur kan hierbij helpen, aangezien aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van transport, installatie en onderhoud mogelijk zijn.’

Materiaalbeoordeling

Harald vervolgt: ‘Natuurlijk stelt zo’n infrastructuur hoge eisen aan technische en operationele veiligheid. En daar komt Kiwa om de hoek kijken. Wij zijn al jaren expert op het gebied van aardgasdistributie en hebben veel kennis en ervaring. Tegelijkertijd waren we een van de voorlopers in het testen met waterstof, wat ons al met al een unieke positie op de waterstofmarkt geeft. We voeren risico- en technische beoordelingen uit en onze waterstof- en materiaalexperts werken samen om de meest passende testopzet te ontwikkelen op basis van de specifieke polymeermaterialen en -toepassingen. Testen kunnen onder meer polymeerwaterstofcompatibiliteitsstudies en permeatiemetingen omvatten. Op basis van de specifieke vraag meten we zelfs de permeatie van de verschillende polymeerleidingcomponenten in full-scale testopstellingen bij verhoogde temperaturen en waterstofdrukken. Zodra de testprogramma's klaar zijn, kunnen we eigenlijk alle waterstoftesten uitvoeren in ons waterstoflaboratorium.’

‘De juiste materiaalbeoordeling kan de inzet van polymeerleidingsystemen in de waterstoftransport- en distributiesector vergemakkelijken. We zijn hier om onze klanten te helpen, als Partner for Progress, en hebben de juiste capaciteiten om uw polymeerproduct te beoordelen. Samen kunnen we de energietransitie laten werken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het laten beoordelen van uw polymeerproducten door Kiwa? Neem dan contact met ons op.