17 mei 2021

Klantcase Octopus: De potentie van groene waterstof in de energietransitie

Kiwa-onderdeel Moroni & Partners werd onlangs voor technisch advies ingeschakeld door Octopus Renewables, een van oorsprong Britse operator die gespecialiseerd is in vermogensbeheer op het gebied van duurzame energie in Europa en Groot-Brittannië.

De technische due diligence-activiteiten waarvoor een beroep werd gedaan op Moroni & Partners  maakten deel uit van de ondertekening van een overeenkomst tussen Octopus Renewables en het Italiaanse nutsbedrijf A2A met betrekking tot de aankoop van een belangrijke portefeuille bestaande uit zeventien installaties voor zonne-energie in de Italiaanse regio Lazio en op Sardinië.

Groene waterstof

De mate waarin waterstof bijdraagt aan het koolstofvrij maken van onze samenleving en de rol die waterstof gaat spelen in de energietransitie hangen af van de manier waarop het wordt geproduceerd. Een van de belangrijkste uitdagingen daarbij is de transitie van de productie van grijze waterstof naar groene waterstof. Dat is noodzakelijk om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen.

Groene waterstof wordt door middel van elektrolyse geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen als wind en zon. Bij dit proces worden met elektriciteit watermoleculen gesplitst in moleculen zuurstof en waterstof. Hoewel op dit moment nog maar vijf procent van de totale Europese waterstofproductie ‘groen’ is, wordt deze waterstof gezien als een sleutelelement in de energietransitie, omdat het geen CO₂-uitstoot veroorzaakt.

Uit een rapport van het International Renewable Energy Agency (IRENA) zou groene waterstof van cruciaal belang kunnen zijn voor het koolstofarm maken van energie-intensieve vervuilende industrieën, de chemische en commerciële transportsector, de luchtvaart en de scheepvaart. Bovendien kunnen elektrolysers die elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en opgeslagen waterstof gebruiken de vraag- en aanbodzijde van energie flexibeler maken, waardoor het aandeel wind- en zonne-energie in het netwerk kan worden vergroot.

Hydrogenics 2 megawatt Power to Gas-project in Falkenhagen, Duitsland - Green Energy Futures.

Waterstof en hernieuwbare energiebronnen: klantcase Octopus

Het Italiaanse A2A is op meerdere fronten actief in de nutssector. Zo produceert, distribueert en vermarkt A2A hernieuwbare energie, elektriciteit, gas, geïntegreerde watervoorziening en afvalbeheerdiensten.

A2A won de aanbesteding voor de aankoop van een belangrijke portefeuille van zeventien installaties voor zonne-energie met een totaal nominaal vermogen van 173 MW. Negen daarvan bevinden zich in de regio Lazio en acht op Sardinië.  In opdracht van Octopus Renewables analyseerde Moroni & Partners de technische autorisatieprestaties en de productieprognoses en werden haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de productie van groene waterstof en de opslag van elektriciteit.

Over groene waterstof gesproken

De PV-centrales die onder de deal vallen, produceren ongeveer 420 GWh per jaar aan groene stroom. Dat is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van ongeveer 200 duizend huishoudens. Met de groene stroom die zo wordt opgewerkt wordt dus, over de hele levenscyclus van de installaties, de uitstoot vermeden van 2,5 miljoen ton CO₂. Over groene waterstof gesproken, bij de opzet van de haalbaarheidsstudie werd rekening gehouden met de locatie van de installaties, de beschikbare ruimte en de maximale opbrengst die op de retailmarkt van waterstof en zuurstof kan worden gehaald. Ook werd rekening gehouden met onder meer de tijdelijke onmogelijkheid om waterstof in te voeren in de bestaande gasnetten. Het uitgangspunt is om modulaire waterstof- en zuurstofproductieoplossingen voor subclusters te creëren, rekening houdend met de mogelijkheid om – afhankelijk van de vraag – de capaciteit te vergroten of te verkleinen en uitgaande van een basische alkalische elektrolysemodule met een nominale capaciteit van 2,5 MW.

Het Octopus Tale-project, een van de eerste van deze omvang in de Italiaanse en internationale energiescenario's, heeft zoveel positieve reacties opgeleverd gevonden dat Moroni & Partners ook wordt ingeschakeld voor technisch advies, bij twee andere projecten. Deze hebben eveneens betrekking op groene waterstof en wind- en zonne-energie, voor in totaal 500 MW.

Kiwa en H₂

Bij Kiwa ondersteunen we de markt bij de uitdagingen van de energietransitie. Onze jarenlange ervaring in de energiesector en de expertise die we recent hebben opgedaan in tal van internationale projecten en opdrachten, zijn we in staat de hele waterstofproductieketen te ondersteunen met onder meer:

  • Breed scala aan test-, inspectie- en certificeringsdiensten op het gebied van zonne-, wind- en waterstofvelden, inclusief activiteiten op het gebied van elektrolysers.
  • Green Hydrogen Production Systems Energy Engineering: Technische en financiële due diligences voor waterstofproductie uit hernieuwbare bronnen, met onafhankelijke projectaudits.
  • Certificering volgens de Richtlijn Drukapparatuur (PED).
  • Niet-destructief onderzoek.
  • CO₂-voetafdrukcertificering volgens het GHG-protocol.
  • Conformiteitscontrole volgens CSense-schema.
  • Pre-assessment en evaluatie van projecten in ontwikkeling volgens internationale normen en eigen technische documenten.

Wilt u meer informatie over onze wereldwijde waterstofdiensten? Neem dan contact met ons op.