Systeemcertificering recycling

Kennis heeft geen zin als die niet wordt toegepast. De toepassing van kennis in de verbetercyclus voor processen vergt dagelijkse focus. Bewust beter werken door middel van beschrijven, controleren en bijsturen maakt dat je als bedrijf betere prestaties levert. Kiwa ondersteunt u daarbij, met tal van systeemcertificeringen op het gebied van recycling.

Het hergebruiken van materiaal valt of staat met de manier waarop dit gerecycled is. Om ervoor te zorgen dat herwinbare materialen voldoen aan de geldende kwaliteits- en milieueisen is het belangrijk dat het recycleproces optimaal is ingericht. Systeemcertificering door Kiwa helpt recyclingbedrijven hun bedrijfsprocessen optimaal en controleerbaar in te richten en de processen om bruikbare producten te scheiden uit afvalstromen zo goed mogelijk te beheersen.

Kiwa’s systeemcertificaten op het gebied van recycling leiden tot restproducten volgens de specificaties met zo min mogelijk bijmenging van andere afvalproducten, dus gegarandeerd gerecycled materiaal dat voldoet aan de specificaties voor zuiverheid, etc.