30 juli 2021

Consultatie Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022

Belanghebbenden kunnen sinds 16 juli 2021 reageren op het concept van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022. De internetconsultatie van de vier AMvB’s van de nieuwe Omgevingswet loopt tot en met 27 augustus 2021. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt.

Internetconsultatie is een manier om burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties inzage te geven op (nieuwe) wetsvoorstellen en hierover hun ideeën kenbaar te maken. Op deze manier wil de overheid het wetgevingsproces transparanter maken en de kwaliteit van wetgeving verhogen.

Technische wijzigingen

De concept Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 die nu ter consultatie ligt, bevat technische wijzigingen in de vier AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Bruidsschat

Ook worden in de concept Verzamel-AMvB kleine onvolkomenheden in de ‘bruidsschat’ gecorrigeerd. De bruidsschat bestaat uit ongeveer zeshonderd regels uit het huidige Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze zijn aangepast aan de terminologie van de Omgevingswet. Dit is beleidsneutraal of beleidsarm gedaan: de essentie van de regels is ongewijzigd.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de internetconsultatie van Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022. Over de uitgangspunten van de Omgevingswet leest u meer op Kiwa’s themapagina over de Omgevingswet: Werken met de Omgevingswet.