Lean A3 og problemløsning - meld deg på gratis webinar

 

 

webinar-a3-problemløsning-startbilde.png

A3 er en strukturert problemløsningsmetode som stammer fra Lean. Metodikken tar navnet sitt fra papirstørrelsen som ble brukt den gangen metoden ble utviklet og er en visuell måte å presentere informasjon på. Metodikken er utformet for å hjelpe organisasjoner med å identifisere, analysere og løse problemer. Metodikken brukes gjerne også i forbindelse med PDCA-hjulet, eller forbedringshjulet, som er kjent for personer som jobber med blant annet kvalitetsledelse. 

A3-metoden brukes til å samle all relevant informasjon om et problem eller en utfordring på en enkelt side. Dette inkluderer beskrivelse av problemet, nå-situasjonsanalyse, årsaksanalyse, utvikling av løsningsalternativer og planlegging for implementering. Ved hjelp av A3 kan team samarbeide for å løse komplekse problemer på en strukturert måte. 

I dette webinaret skal vi se nærmere på problemløsningsmetodikken. Webinaret ledes av Kristin Hafskjold og Viggo Johannessen fra Kiwa. Gjennom webinaret vil de dra deg gjennom hva A3 er, hva denne problemløsningsmetodikken brukes til og hvem som kan ha god nytte av å implementere metodikken. 

Gjennom webinaret får du også presentert et eksempel på en A3, trinn for trinn. Målet er at du etter webinaret skal ha en god overordnet forståelse av metodikken.