Våre webinarer

Hold deg oppdatert på ditt fagområde med våre webinarer. Her får du også muligheten til å få et gjensyn med tidligere webinarer. Webinarene er tilgjengelig for alle, og du får umiddelbar tilgang.

Kommende webinarer

On-demand webinarer

 • SERMI - nye krav til bilverksteder
 • Cybersikkerhet for operasjonell teknologi
 • Energikartlegging - veien til effektiv energibruk og reduserte kostnader
 • CE-merking av kuldeanlegg
 • Webinar om kosmetikk
 • Cybersikkerhet i usikkerhetens tid
 • Informasjonssikkerhet i helsesektoren
 • Risikostyring i ISO 9001
 • Et skråblikk på ledelsens gjennomgåelse
 • A3 og problemløsing
 • 5 enkle trinn for å utvikle en forbedringskultur – Lean 5S
 • Nytteverdien av ISO 45001
 • HMS for kvalitetsledere
 • Lean ledelse
 • Verdens kvalitetsdag 2020