Verdens kvalitetsdag 2020 - Se webinar

Se opptak av vårt webinar, "Å skape kundeverdi". Webinaret var opprinnelig sendt 12. november 2020, i anledning Verdens Kvalitetsdag.

Verdens Kvalitetsdag 2020 - Å skape kundeverdi

Program

Velkommen

Host: Ida Vasaasen, Kiwa

Å kjenne sin kundetilfredshet 

Ellen Freberg, Senior Quality Consultant, Kiwa

Innsikt i hva dine kunder tenker om kundeverdi kan gi deg konkurransefortrinn

  • Vet du hva dine kunder egentlig er opptatt av?
  • Hvem bestemmer hva som er viktig for kunden?

Intervju: NRC Norge

Kirsten Skaare, HMS/KS-direktør, NRC Norge i samtale med Harald Schølberg, Technical Manager, Kiwa

NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med avdelinger i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler.

Hvordan kan ISO 9001 være et virkemiddel for skape kundeverdi?

Ingebjørg Sjåstad, Lead auditor, Kiwa
Johan Peter Johansen, Lead auditor, Kiwa

  • Hvordan defineres kunder/brukere innen helsesektoren og hva kan andre bransjer lære av dette?
  • Hvordan kan ISO 9001 forbedre kundeverdien i helsesektoren?

Intervju: Ecura 

Tore Martin Skarpholt, Direktør teknologi og innovasjon, Ecura i samtale med Harald Schølberg, Technical Manager, Kiwa

Ecura leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder, tilbyr vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge, og formidler veiledningstjenester, kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag.

Hvordan kan Lean være et virkemiddel for skape kundeverdi?

Kristin Hafskjold, Senior Lean Consultant, Kiwa
Viggo Johannessen, Senior Lean Consultant, Kiwa

Hvordan kan Lean med enkle metoder gi oss innsikt i hva som er verdi for kunden?

  • Markedsundersøkelser/kundedialog
  • Visualisering og modeller

Intervju: Eurojuris

Terje Gundersen, Administrerende direktør, Svensson Nøkleby, i samtale med Harald Schølberg, Technical Manager, Kiwa

Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer som tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner. Eurojuris Norge er medlem i Eurojuris International, et uavhengig nettverk med om lag 600 advokatfirmaer i Europa og utvalgte byer i resten av verden.

Oppsummering