Risikostyring i ISO 9001

 

Webinar i Risikostyring i ISO 9001

Alle ledelsessystemstandarder stiller krav til at vi gjennomfører tiltak for å ta hensyn til risiko og muligheter. I dette webinaret skal vi se spesielt på tiltak for ISO 9001. Vi snakker om hvordan du gjennomfører risikostyring og presentere forskjellige metoder og vertøy som vil være nyttig for deg og din bedrift.  

Program

  • Tenk gjennom hva som kan skje og mulige konsekvenser av dette

  • Finn tiltak som forhindrer at uønskede hendelser inntreffer, og sikre at ønskede hendelser inntreffer

  • Ikke alle uønskede hendelser kan forhindres, men vi kan forberede oss slik at konsekvensene blir håndterbare

Disse møter du i webinaret

Oddmund Wærp senior rådgiver hos Kiwa

                 Oddmund Wærp
            Seniorrådgiver hos Kiwa