30 januar 2024

5 tips for å bli en mer bærekraftig virksomhet

5-tips-bærekraftig-bedrift-kiwa-norge.jpg

I dagens samfunn handler forretningsvirksomhet om mer enn bare økonomi. Det er helt avgjørende for alle bedrifter å integrere bærekraft. Samtidig stilles det stadig høyere krav fra både kunder og investorer. Uavhengig av størrelse kan bedrifter bidra som problemløsere gjennom bærekraftige forretningsmodeller, der bærekraft og virksomhetsstyring går hånd i hånd.

Forbrukerne har stadig mer påvirkningskraft, og det er viktigere enn noen gang å ta hensyn til kundenes ønsker og holdninger. Din virksomhet kan derfor oppnå store konkurransefortrinn ved å sette fokus på bærekraft. Ved å ta hensyn til miljø og mennesker kan du tiltrekke nye kunder og øke lojaliteten blant eksisterende kunder. Det er også viktig å huske på at ingen virksomheter er like, og dette gjelder også i forhold til bærekraft. Det kan derfor være vanskelig å komme med generelle råd som passer alle, men her er en liten guide for å komme i gang.  

1. Forankre bærekraftsarbeidet i ledelsen

Forankring av bærekraft i ledelsen er en viktig forutsetning for å lykkes med bærekraftsarbeidet. Ledelsen er nødt til å ha tilstrekkelig kompetanse og forståelse for hvordan bærekraft påvirker fremtidige finansielle størrelser. Dette kan innebære å tilrettelegge for ytterligere opplæring eller informasjon, slik at ledelsen er i stand til å ta informerte beslutninger basert på oppdatert innsikt i bærekraftsaspektene. Ved å arbeide med bærekraft i ledelsen og nedstrøms i virksomheten sikres det en grundig overordnet struktur for bærekraftsarbeid og rapportering. Dette gjør også at dere kan forbedre virksomhetens evne til å navigere og tilpasse seg bærekraftsutfordringer mere effektivt, samtidig som dere styrker forretningsstrategien og styringskapasiteten.

2. Identifisere hvor din virksomhet har størst påvirkning

Vesentlighet er et essensielt prinsipp i bærekraft. Det innebærer å kartlegge hva som er mest relevant for din virksomhet og dine interessenter. Vesentlighetsanalyse er særlig viktig å gjennomføre om virksomheten skal rapportere på bærekraft da dette er ett av rapporteringskravene i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Bak CSRD ligger EUs nye rapporteringsstandarder for bærekraft, European Sustainability Reporting Standards (ESRS) som stiller krav til at virksomheter skal gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse.  Det innebærer at dere må analysere hvilke påvirkninger og avtrykk virksomheten har eller kan ha på omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker og kan påvirke virksomhetenes langsiktige verdiskapning.

Les også: Bærekraftsrapportering - Hva er det? Tips til å komme i gang

3. Sett dere inn i bærekraftsmålene, og finn ut av hvilke mål som er mest relevante å jobb med i deres virksomhet

Når dere har kartlagt hva som er vesentlig for din virksomhet og deres interessenter kan dere starte planleggingen. Å sette mål er helt vesentlig for kunne endre atferd, og målene må være forankret i selskapets strategi. For at målene skal ha ordentlig fotfeste vil det være verdifullt å sette mål i henhold til FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene har igjen delmål som gjør det lettere for virksomheten å sette konkrete tiltak. Overordnet skal hvert mål må ha en meningsfull påvirkning på miljøet, samtidig som det gagner virksomheten.

4 Skap engasjement

For at dere skal nå deres mål, må dere sikre eierskap på alle nivåer i virksomheten. Verdiene og målene må kommuniseres og engasjement må skapes. Implementering av opplæring blant ansatte bidrar til å skape en kultur for bærekraftsarbeid i virksomheten, men vil også bidra til å fremme langsiktig verdiskapning.

5 Følge opp og forbedre

Den eneste måten dere kan vite om dere når målene som er satt er ved å overvåke og måle underveis i prosessen. Erfaringer som er gjort tas inn i forbedringsarbeidet. Dette sikrer at dere hele tiden jobber med å forbedre virksomhetens prestasjoner. Det kan også være nyttig å definere nøkkelindikatorer (KPI-er) for å måle og overvåke spesifikke fokusområder.

Veien videre

Trenger dere hjelp til å komme i gang, eller er dere klar for sertifisering? Les mer om våre kurs i bærekraft, eller kontakt oss om sertifisering. Du kan også booke en digital prat med en av våre bærekraftsrådgivere som kan hjelpe dere å kartlegge hva dere trenger hjelp med innen bærekraft. Les mer her.