27 januar 2022

5 tips for å bli en mer bærekraftig virksomhet

5-tips-bærekraftig-bedrift-kiwa-norge.jpg

I dagens samfunn handler forretningsvirksomhet om mer enn å følge pengene. Selskaper snakker nå om «den tredelte bunnlinjen» - people, planet, profit.  Ideen er at det en virksomhet foretar seg skal gi fordeler for både virksomheten selv, forbrukerne og miljøet. Her gir vi deg 5 tips for å gjøre din virksomhet mer bærekraftig.

Forbrukerne har stadig mer påvirkningskraft, og det er viktigere enn noen gang å ta hensyn til kundenes ønsker og holdninger. Din virksomhet kan derfor oppnå store konkurransefortrinn ved å sette fokus på bærekraft. Ved å ta hensyn til miljø og mennesker kan du tiltrekke nye kunder og øke lojaliteten blant eksisterende kunder. Under har vi samlet 5 tips for virksomheter som ønsker å bedre sitt arbeid med bærekraft.

1 Sikre samsvar med anerkjente standarder og veiledninger

Du trenger ikke å finne opp hjulet på nytt for å sikre en god strategi for bærekraft. Det finnes en rekke standarder og veiledninger som kan hjelpe deg med å komme i gang, og samtidig støtte deg underveis i arbeidet. For å sikre at din virksomhet tar hensyn til miljøet er ISO 14001, den internasjonale standarden for miljøledelse, et naturlig utgangspunkt. Mange bedrifter har også oppnådd store besparelser ved å implementere den internasjonale standarden for energiledelse, ISO 50001. CSR Performance Ladder er en standard for samfunnsansvar som baserer seg på en rekke kjente standarder innen samfunnsansvar og bærekraft. Ved å ta i bruk disse standardene kan du strukturere arbeidet med å utvikle en strategi for bærekraft, samtidig som du legger grunnlaget for å bli sertifisert.

2. Identifisere hvor din virksomhet har størst påvirkning

Vesentlighet er et viktig prinsipp i bærekraft. Det innebærer å kartlegge hva som er mest relevant for din virksomhet og dine interessenter. For et olje- og energiselskap kan biologisk mangfold og samfunnsengasjement være viktig, mens en klesprodusent kan være mer opptatt av menneskerettigheter samt forbruk og forurensing av vann i forbindelse med produksjon av bomull.

Les også: Bærekraftsrapportering - Hva er det? Tips til å komme i gang

3 Sett deg mål

Når du har kartlagt hva som er vesentlig for din virksomhet og dine interessenter kan du starte planleggingen. Å sette mål er helt vesentlig for kunne endre atferd, og målene må være forankret i selskapets strategi. Hvert mål må ha en meningsfull påvirkning på miljøet, samtidig som det gagner virksomheten.

4 Skap engasjement

For at du skal nå dine mål, må du sikre eierskap på alle nivåer i virksomheten. Verdier og mål må kommuniseres og engasjement må skapes. Mange velger også å kurse sine ansatte for å sikre kompetanse i alle ledd.

5 Følge opp og forbedre

Den eneste måten du kan vite om du når dine mål er ved å overvåke og måle underveis i prosessen. Erfaringer som er gjort tas inn i forbedringsarbeidet. Dette sikrer at virksomheten hele tiden jobber med å forbedre sine prestasjoner.

Veien videre

Trenger du hjelp til å komme i gang, eller er du klar for sertifisering? Les mer om våre kurs i bærekraft, eller kontakt oss om sertifisering