16 juli 2021

Feil renhold ødelegger idrettsgulv

Utstyr-for-testing-av-sportsdekker.jpg

Kjell Terjesen (t.v.) har med seg et stort utvalg utstyr når han reiser Norge rundt og tester gulvene i idrettshaller. Gry Eian er leder for Inspeksjon Øst i Kiwa.

Feil renhold ødelegger idrettsgulv. Spesielt kommuner som kjøper inn på store avtaler og tror at de kan bruke det samme middelet overalt, opplever at gulvet i idrettshallen skaper farlige situasjoner.

Tekst: Georg Mathisen. Artikkelen ble først publisert i Idrett & Anlegg nr. 2 2021

– Det siste året har vi hatt veldig mye tilstandsvurdering og tester av ettermontering av nye halldekker i forbindelse med rehabilitering. I tillegg kommer selvsagt halldekker i nye haller. Vi håper det fortsetter i år, selvfølgelig, sier Gry Eian.

Hun er gruppeleder for Kiwas materiallaboratorium i Oslo. Det tidligere Isa Sport Nordic har vært en del av Kiwa siden nyttår i fjor.

– Vi tester primært på tre typer dekker: Kunstgressbaner, forskjellige typer idrettsgulv og friidrettsdekker både ute og inne, forteller Eian.

Testingen skyldes at det kreves tredjepartsgodkjennelse for å få utbetalt spillemidlene.

Les mer: Tester idrettsgulv for utbetaling av spillemidler

Veldig mange oppgraderer

Nå vil Kiwa gjerne ha bedre samarbeid med kommunene.

– Vi har en god del samarbeid med de store aktørene som leverer dekker, men det er Kommune-Norge som eier mange av anleggene. Vi vil gjerne at de skal vite at vi er her og kanskje kan være med og tilby en tilstandsvurdering og se om det er behov for å rehabilitere, sier Gry Eian.

Utviklingen tyder på at det ofte er behov for å gjøre noe akkurat nå. – Vi ser at det er veldig mye oppgradering av haller om dagen, forteller hun. I fjor testet Kiwa rundt 50 hallgulv over hele landet.

– Kravene som Kulturdepartementet har satt til hvilke egenskaper dekkene skal ha, er der for å skåne dem som driver breddeidrett mot belastningsskader, sier Eian og forklarer om støtdemping og friksjonsverdier. Kravene følger den europeiske standarden for idrettsgulv, NS-EN14904.

Følger ikke FDV-en

– Vedlikeholdet ut fra FDV-dokumentene som følger med når gulvet er lagt, er utrolig viktig for å opprettholde egenskapene til gulvflaten som opprinnelig tenkt. Vi kommer opp i mange situasjoner der det er brukt feil type rengjøringsmidler.

Det påvirker overflaten slik at de ikke tilfredsstiller kravene lenger. Hvis gulvet er glattere enn det skal være, for eksempel, kan det skape mange farlige situasjoner, fastslår hun og peker spesielt på håndball på høyt nivå.

Det er gjerne kommuner som kjøper inn renholdsmidler på store avtaler og tenker at ett middel passer alle steder, som opplever at gulvet blir feil. Ikke minst der håndballspillere bruker klister, er det viktig å rengjøre riktig. Ellers kan banen bli full av klister og noen kan få bråstopp og dra på seg kneskader.

– Vi sjekker spilleflatene en viss tid etterat de er lagt for å se at alle egenskapene er i henhold til kravene. Vi tester også enkelte typer belegg på laboratoriet før de legges, men for å kvalifisere til spillemidler, må det testes i felt etter at gulvet er lagt, forklarer Eian.

Vet ikke hva de skal ha

Testerne finner noe som kan utbedres enkelt, mens annet ikke er levert godt nok og krever dyre utbedringer.

– Det er utrolig viktig at den som bestiller, faktisk vet hva som skal bestilles og bestiller riktig.

Når gulvet ikke holder kravet, er det ofte fordi bestilleren ikke er tydelig nok på hva hallen faktisk skal ha. Du kan ikke være sikker på at entreprenøren kan lese hva du skal ha i hallen. Det kommer helt an på hva du skal drive der, slår Gry Eian fast.

Utstyr-for-test-av-ballsprett.jpg

Dette apparatet tester ballspretten i hallgulvene.

Det er gjerne friksjon, støtdemping eller planhet som er feil. Så blir det opp til eieren, dekkeleverandøren og entreprenøren å finne ut hvordan problemene skal løses.

– Husk også på at mange av disse dekkene er syntetiske. De er ikke evigvarende – de degraderes med tiden. Vedlikehold og det å følge FDV-en er utrolig viktig for holdbarheten på dekkene, sier hun.

– Testingen og vedlikeholdet sparer utøverne for mye. Det er skadebegrensende, og forhåpentligvis gjør det også at hallene holder lenger. Vi håper at vi kan være med og bidra til at den generelle kostnaden blir forholdsvis lav, sier Gry Eian hos Kiwa.

Les mer testing av sportsdekker og hvilke krav som gjelder.