28 oktober 2021

Kiwa lanserer digitalt stoffkartotek

Kiwa Impact digitalt stoffkartotek.foto
Foto: Kiwa Impact er tilgjengelig på alle plattformer

Kiwa har utviklet et enkelt og brukervennlig stoffkartotekKiwa Impact, som lar små og mellomstore bedrifter kartlegge kjemikaliehåndteringen på en oversiktlig og tilgjengelig måte.  

Dette er et kostnadseffektivt tilbud til bedrifter som ønsker bistand til å opprettholde en lovlig og trygg kjemikaliehåndtering for opptil 1000 datablader.  

- Det har vært stor etterspørsel etter digitalt stoffkartotek tilpasset små og mellomstore bedrifter forteller Camilla Ormset Castro, salgsleder for kurs og kompetansetjenester i Kiwa Kompetanse, og legger til: 

- Vi har allerede lange lister over bedrifter som ønsker å ta i bruk Kiwa Impact.  

Brukervennlig og tilgjengelig oversikt 

Kiwas elektronisk stoffkartotek tilrettelegger for brukervennlig kartlegging av kjemikaliene i bedriften med ubegrenset antall admin- og lesertilganger.  

- Det er en stor fordel at alle medarbeidere som kan komme i kontakt med kjemikalier har ubegrenset tilgang uansett hvor de måtte befinne seg sier Gro Sand, kjemikalierådgiver i Kiwa Kompetanse, og legger til: 

- Med Kiwa Impact vil hele bedriften kunne ha stoffkartoteket i lomma, gjennom nettleser eller app (Android og iOS) på både nettbrett og mobil. At stoffkartoteket er så tilgjengelig bidrar til å forebygge uønskede hendelser da den enkelte lett kan slå opp i appen for å finne ut hva man skal gjøre ved søl, skade eller ulykker, slik at alvorlige konsekvenser av hendelser kan reduseres.  

Les mer om Kiwas digitale stoffkartotek her

Kiwa gjør jobben for deg! 

Det er tidkrevende og innhente riktig informasjon og opprettholde et stoffkartotek som står til myndighetenes krav. Konsekvensene av manglende informasjon på databladene kan være fatale. Derfor tilbyr Kiwa driftsløsninger hvor vi kan hjelpe til med kjemikaliekartleggingen, samt driften av selve stoffkartoteket. 

Gjennom driftsavtale med Kiwa får bedriften årlig oppdatering og vedlikehold av sikkerhetsdatablader i egen database. Vi foretar en kvalitetskontroll og sørger for at alle SDS er oppdatert i henhold til CLP-forskriften. Dette for å sikre at dere følger regelverket da informasjonen i SDS danner grunnlaget for bla. risikovurdering, arbeidsinstrukser, substitusjon, kartlegging av farlige stoffer og skriftlige rutiner. 

Kiwas konsulenter har høy kompetanse på klassifisering og merking av kjemikalier og lang erfaring med sikkerhetsdatablader iht. nasjonalt og Europeisk regelverk. 

Les mer om drift av stoffkartotek her

- Vi har bred fagkunnskap innen bla. stoffkartotek, REACH, risikovurdering, farlig gods, kosmetikk, biocider og kjemikalier offshore. I tillegg holder vi åpne og bedriftsinterne kurs for å styrke din kunnskap innen kjemikaliehåndtering, sier Ormset Castro og fortsetter:  

- Våre kurs dekker opplæring for ansatte som arbeidsgiver plikter å sikre at gjennomføres i bl.a. bruk av kjemikalier, sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og verneutstyr. 

Les mer og meld deg på kurs i kjemikaliehåndtering her

Hvem må ha stoffkartotek?  

Alle arbeidsgivere i virksomheter som fremstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er pliktig å opprettholde et stoffkartotek.  

- Selv om vi nå har lansert et stoffkartotek tilpasset små og mellomstore bedrifter jobber vi også med andre leverandører av stoffkartotek for store kunder gjennom driftsavtaler avslutter Ormset Castro. 

Vi hjelper deg med å få kontroll på kjemikaliehåndteringen, les mer om våre tjenester her!