Eksamen og Akkreditert Sertifisering

Eksamen utføres gjennom valgfritt akkreditert sertifiseringsorgan. Eksamen kan utføres på slutten av kurset gjennom Kiwa AS. Er det ønsket å utføre eksamen gjennom en annen leverandør gis det beskjed om dette ved bestilling av kurset. Da trekkes eksamensavgiften fra den totale kursprisen på fakturaen. Du står da fritt til å bestille eksamen hos et valgfritt akkreditert sertifiseringsorgan.

Har du tatt kurs men mangler eksamen og sertifisering? Det er fullt mulig å kun gjennomføre eksamen og sertifisering gjennom Kiwa AS. Før eksamen må du dokumentere gjennomføring av tilsvarende kurs hos en annen leverandør.

Sertifikat kan utstedes av et valgfritt akkreditert sertifiseringsorgan (blant annet gjennom Kiwa AS) etter godkjent eksamen og dokumentasjon av nødvendig praksis.