Videokurs innen NDT

Kiwa tilbyr videoopplæring innenfor flere av NDT-metodene. Online videokurs er kostnadsbesparende og effektivt for både bedrifter og kursdeltakere, samtidig som det minsker miljøavtrykket ved å kutte ned på reiser. 

De to første dagene av undervisningen på overflatemetodene gjennomføres videobasert, resten av kurset avholdes i våre kurslokaler. Under den videobaserte opplæringen kan kursdeltakeren sitte hjemme, på arbeidsplassen eller i utlandet, avhengig av hva som passer en selv best. Det eneste som kreves av deltakeren er en PC med mikrofon og kamera.

Vi tilbyr videoundervisning innen metodene: 

Innhold:
Kursene tar deg gjennom alle relevante områder enten innen visuell testing (VT), magnetpulver testing (MT) eller penetrant testing (PT), slik at du står godt rustet til sertifiseringseksamen. 

Kurs innen NDT

NDT (Non-destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving, omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg ved bruk over tid.

Ved bruk av NDT-testmetoder unngår man å redusere fysiske egenskaper og funksjonsevne til delen som undersøkes. 

NDT omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg ved bruk over tid. For å kunne jobbe med NDT og utføre testingen på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metoden(e) du skal bruke. 

Kiwa er godkjent opplæringsinstans og tilbyr kurs innen de fleste NDT-metodene. Våre kurs gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.