Kurs innen NDT

NDT (Non-destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving, omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg ved bruk over tid.

Ved bruk av NDT-testmetoder unngår man å redusere fysiske egenskaper og funksjonsevne til delen som undersøkes. 

For å kunne jobbe med NDT og utføre testmetodene på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metodene du skal bruke. Vi er godkjent opplæringsinstans og tilbyr kurs innen de fleste NDT-metodene.