Hva vil det si å være upartisk?

  • Kiwa AS skal ikke ha økonomiske interesser i selskapet som sertifiseres som kan påvirke uavhengigheten
  • Kiwa AS skal ikke utføre revisjoner på systemer de selv (via sine ansatte) har vært med på å etablere. Det skal gå minst 2 år fra en person har jobbet med et system til vedkommende får utføre revisjon på systemet.
  • Kiwa AS skal ikke utføre revisjon på eget mor eller datterselskap
  • Kiwa AS skal ikke utføre revisjoner på andre sertifiseringsorgan
  • Kiwa AS skal ikke tilby konsulenttjenester på styringssystemer.
  • Kiwa AS skal ikke utføre interne revisjoner for selskap vi sertifiserer
  • Kiwa AS skal ikke la truende oppførsel påvirke resultatet av en revisjon
  • Kiwa AS skal ikke overlate sertifiseringsjobben til konsulentfirma som jobber med å utvikle systemer
  • Sertifiseringsobjektet skal gis mulighet til helt eller delvis å avvise revisjonsgruppen
  • I tilfeller der det er tvil om interessekonflikt med kunde, vil situasjonen bli analysert for å sikre at revisjonen blir utført upartisk.