• Kiwa jobber ute i felt og leverer on-site laboratorietjenester for å møte kundenes behov.
  Les mer
 • Kiwa utfører havari- og skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre avanserte analyser på en rekke materialer. Vi kan også være uavhengig part / sakkyndig ekspert i tvister og reklamasjonssaker.
  Les mer
 • Vi har instrumentering og kompetanse innen tilstandskontroll og inspeksjon av betong og betongkonstruksjoner. Dette inkluderer analyse av betong, betongkonstruksjoner samt påført maling og puss. Vi utfører kontroller i henhold til ISO 16311-2 med analyser i henhold til relevante ISO-, NS- og ASTM-standarder.
  Les mer
 • CTOD er en avansert mekanisk testing som gir svært nøyaktige og representative verdier på bruddseighet
  Les mer
 • De nærmeste årene skal det i Norge utføres ent stort antall av prosjekter innenfor vann og avløpssektoren. Tilgang til rent vann og sikker håndtering av avløpsvannet er en vesentlig del av den kritiske infrastrukturen. Kiwa bistår med kvalitetssikring i vann og avløpsprosjekter.
  Les mer
 • I Kiwas laboratorier utfører vi mekanisk testing og undersøkelser av metalliske materialer etter akkrediterte metoder. Vi tilbyr også tredjeparts veiledning.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr testing av plast og kompositter i forbindelse med produktutvikling, skade- og havariundersøkelser. Vi tilbyr også veiledning og opplæring innen plast og kompositter.
  Les mer
 • Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).
  Les mer
 • For å karakterisere mulige egenskaper som kan ha ført til brudd finnes det flere testmetoder som kan gjennomføres ved våre laboratorier.
  Les mer
 • Kiwa har lang og bred erfaring i forbindelse med bolter og festemateriell. Tidligere oppdrag inkluderer kvalitetssikring i forbindelse med produksjon og installasjon.
  Les mer