• Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).
  Les mer
 • Kiwa har lang og bred erfaring i forbindelse med bolter og festemateriell. Tidligere oppdrag inkluderer kvalitetssikring i forbindelse med produksjon og installasjon.
  Les mer
 • Kiwa jobber ute i felt og leverer on-site laboratorietjenester for å møte kundenes behov.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr tjenester innenfor sveiseteknisk kvalifisering i forbindelse med produksjon og endringer på eksisterende anlegg eller stålkonstruksjoner. Kiwa utfører akkreditert testing av WPQR i henhold til NS-EN ISO 17020:2017 samt WPQR som skal tilfredsstille kravene i PED – trykkpåkjent utstyr.
  Les mer
 • For å karakterisere mulige egenskaper som kan ha ført til brudd finnes det flere testmetoder som kan gjennomføres ved våre laboratorier.
  Les mer
 • Vi har instrumentering og kompetanse innen tilstandskontroll og inspeksjon av betong og betongkonstruksjoner. Dette inkluderer analyse av betong, betongkonstruksjoner samt påført maling og puss. Vi utfører kontroller i henhold til ISO 16311-2 med analyser i henhold til relevante ISO-, NS- og ASTM-standarder.
  Les mer
 • CTOD er en avansert mekanisk testing som gir svært nøyaktige og representative verdier på bruddseighet
  Les mer
 • I Kiwas laboratorier utfører vi mekanisk testing og undersøkelser av metalliske materialer etter akkrediterte metoder. Vi tilbyr også tredjeparts veiledning.
  Les mer
 • Kiwa utfører havari- og skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre avanserte analyser på en rekke materialer. Vi kan også være uavhengig part / sakkyndig ekspert i tvister og reklamasjonssaker.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr testing av plast og kompositter i forbindelse med produktutvikling, skade- og havariundersøkelser. Vi tilbyr også veiledning og opplæring innen plast og kompositter.
  Les mer