Inspecta Estonia OÜ erapooletuse deklaratsioon

Inspecta Estonia OÜ (edaspidi Kiwa Inspecta) mõistab erapooletuse tähtsust oma tegevuste läbiviimisel, ohjab huvikonflikte ja tagab oma tegevustes objektiivsuse. Kiwa Inspecta erapooletusega seotud poliitika arendamiseks ning järjekindla ja objektiivse tegevuse tagamiseks on moodustatud Erapooletuse Komitee.

Kiwa Inspecta rakendab meetmeid erapooletuse tagamiseks ning hoiab ära huvidekonflikti tekkimise.

Kiwa Inspecta:

  • ei tegele objekti, toote, protsessi, teenuse kavandamise, tootmise, tarnimise, paigaldamise, levitamise, käitamise, rakendamise, pakkumise ja hooldusega ning ei paku ega anna oma klientidele juhtimissüsteemi ja toote väljatöötamise osas konsultatsioone.
  • tegevusi ei turustata ega pakuta seotuna konsultatsiooni pakkuva organisatsiooni tegevustega;
  • ei teata ega vihja, et sertifitseerimine võiks olla lihtsam, kergem, kiirem või vähem kulukas, kui kasutatakse konkreetset konsultatsioonifirmat.
  • ei sertifitseeri teise sertifitseerimisasutuse juhtimissüsteemi, ei osuta juhtimissüsteemi rakendamisega seotud konsultatsiooni teenuseid, ei teosta tema poolt sertifitseeritud ettevõtetele siseauditeid, ei telli sertifitseerimistegevusega seotud teenuseid juhtimissüsteemide konsultatsioonidega tegelevatelt ettevõtetelt, ei paku sertifitseerimisteenuseid koos konsultatsiooni teenustega, ei kasuta sertifitseerimisel personali, kes on osalenud sertifitseeritava kliendi konsulteerimisel;
  • on iseseisev ja erapooletu suhetes oma taotlejatega, kandidaatidega ja sertifitseeritud isikutega, samuti nende tööandjate ja nende klientidega ning teeb kõikvõimaliku, et kindlustada tegevuse eetilisus.
  • ei jätta isiku sertifitseerimise puhul taotlejale muljet, et koolituse ja sertifitseerimine koos võiks anda mingi eelise.

Kiwa Inspecta hindab regulaarselt ja pidevalt tegevusest tulenevaid riske ning omab asjakohaseid vahendeid, et tagada oma tegevusest vastutust igas tegevusvaldkonnas ja tegevusega seotud geograafilises asukohas.
Kiwa Inspecta identifitseerib, analüüsib ja dokumenteerib tegevusest tulenevaid huvikonflikte, sealhulgas isikute, asutuste, organisatsioonide või sidemetest tulenevaid huvikonflikte samuti hindab finantse ja sissetuleku allikaid, et kommerts-, finants- või muu surve ei kahjustaks erapooletust.

Kiwa Inspecta ei tolereeri altkäemaksu andmist ja võtmist. Kiwa Inspecta personal ei paku, maksa, palu ega võta vastu otseselt või kaudselt altkäemaksu.

Tõnu Roosaar

Inspecta Estonia OÜ tegevjuht

20.10.2022