8 august 2023

Kiwa Inspecta teeb päikesepaneelide mõõtmisi

Lugupeetud kliendid ja koostööpartnerid

Saame alates 10.07.2023  teostada päikeseparkide ja -paneelide mõõtmisi vastavalt meie akrediteerimistunnistuse L034 lisale.  Täpsemalt on ära toodud allpool.

Alalisvooluahelate
isolatsioonitakistuse
mõõtmine
Insulation resistance of
DC circuits
Fotoelektriliste
süsteemide
elektripaigaldised
Electrical
installations of
photoelectric
systems
Takistus
Resistance
QMW-1388 ver 1
(EVS HD 60364-
6:2016+11+12, EVS-HD
60364-6:2016/AC:2017,
EVS-EN 62446-1:2016)
Alalisvooluahelate
pinge DC mõõtmine
Insulation voltage DC
measurement of DC
circuits
Fotoelektriliste
süsteemide
elektripaigaldised
Electrical
installations of
photoelectric
systems
Pinge DC
Voltage DC

QMW-1388 ver 1

(EVS-EN 62446-1:2016)

Täpsema info saamiseks võtke ühendust raivo.roasto@kiwa.com

Inspecta Estonia OÜ