Elektripaigaldis gaasplahvatusohtlikus keskkonnas (8h)

  • 1 päeva koolitus
  • Ekspert

Koolitusel osaleja saab ülevaate ATEX regulatsioonist, gaasplahvatusohu teguritest ja põhistandarditest. Peale praktilise koolituse läbimist (eraldiseisev koolituspäev kokkuleppel lektoriga) vastab isik standardi EVS-EN IEC 60079-17 p 4.2 nõuetele ja võib töötada gaasplahvatusohtliku keskkonna elektripaigaldistes.

Elektripaigaldis gaasplahvatusohtlikus keskkonnas (8h)
Järgmine koolitus : Koolituskava puudub
Võta ühendust
Inspecta Estonia OÜ

The service was successfully added to your shopping cart

Elektripaigaldis gaasplahvatusohtlikus keskkonnas (8h)

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart