Elektripaigaldis gaasplahvatusohtlikus keskkonnas (8h)

  • 1 päeva koolitus
  • Ekspert

Koolitusel osaleja saab ülevaate ATEX regulatsioonist, gaasplahvatusohu teguritest ja põhistandarditest. Peale praktilise koolituse läbimist (eraldiseisev koolituspäev kokkuleppel lektoriga) vastab isik standardi EVS-EN IEC 60079-17 p 4.2 nõuetele ja võib töötada gaasplahvatusohtliku keskkonna elektripaigaldistes.

Elektripaigaldis gaasplahvatusohtlikus keskkonnas (8h)
Järgmine koolitus : Koolituskava puudub
Võta ühendust
Inspecta Estonia OÜ

The item has been added to your shopping cart.

Elektripaigaldis gaasplahvatusohtlikus keskkonnas (8h)

Go to Cart