Elektripaigaldiste käit (8h)

  • 1 päeva koolitus
  • Ekspert

Koolitusel osaleja saab ülevaate käidukorralduse seadusandlikest nõuetest, ülevaate standardi EVS-EN 50110-1 nõuetest ja praktilisi näiteid käidu korralduseks.

Koolituse õppekava "Elektripaigaldiste käit"

Elektripaigaldiste käit (8h)
Järgmine koolitus : Koolituskava puudub
Võta ühendust
Inspecta Estonia OÜ

The service was successfully added to your shopping cart

Elektripaigaldiste käit (8h)

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart