Masina kasutamise ohutusnõuded (6h)

  • 1 päeva koolitus
  • Ekspert

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid masina valdkonna õigusakte. Orienteerub seadmete terminoloogias ja oskab nimetada masina liike. Tunneb masina auditi protseduure ja põhimõtted. Tunneb elektrist tulenevaid ohte ja oskab neid vältida.

 

Masina kasutamise ohutusnõuded (6h)
Järgmine koolitus : Koolituskava puudub
Võta ühendust
Inspecta Estonia OÜ

The service was successfully added to your shopping cart

Masina kasutamise ohutusnõuded (6h)

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart