Surveseadmete kasutamise ohutusnõuded (6h)

  • 1 päeva koolitus
  • Ekspert

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid surveseadme valdkonna õigusakte ja standardeid. Oskab liigitada surveseadmeid ohust lähtudes. Oskab nimetada surveseadmete ohutusnõudeid ja ennetada ohte. Teab nõudeid surveseadmetele ja selle ehitamisele. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Omab vajalikku ülevaadet keevitusest, keevituse koordineerimisest, protseduuridest surveseadmete valdkonnas.

Surveseadmete kasutamise ohutusnõuded (6h)
Järgmine koolitus : Koolituskava puudub
Võta ühendust
Inspecta Estonia OÜ

The service was successfully added to your shopping cart

Surveseadmete kasutamise ohutusnõuded (6h)

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart