Mis on kalibreerimine?

Kalibreerimine tagab teie seadmete usaldusväärtuse ja kvaliteedi. Mõõtmiste puhul on kõige tähtsam tegur täpsus. Seepärast on oluline oma mõõteseadmeid või mõõtevahendeid pidevalt kalibreerida näiteks massi, mahu, pikkuse, elektri, rõhu ja kuumuse mõõtmiseks. Kalibreerimise käigus võrreldakse mõõteseadme näitusid jälgitavate riiklike ja rahvusvaheliste mõõtestandarditega. Kiwa saab  kalibreerida ehk mõõtevahendi näitu kontrollida mõõteseadmetel vastavalt Kiwa võimekusele.