Mis on NDT?

NDT (Non-Destructive Testing) tähendab mittepurustavat katsetamist. Selle käigus katsetatakse toodet ilma seda kahjustamata. NDT hulka kuuluvad näiteks visuaalsed, ultraheli-, radiograafia- ja lekkekatsed. NDT on vastandiks purustavale katsetamisele, mis hõlmab painde-, purustamis- ja löögikatseid. Üheskoos annavad need rikkalikult teavet. Kiwa saab teha nii mittepurustavaid kui ka purustavaid katseid paljude erinevate toodete ja materjalide puhul.